Tir Comin

Hysbysiadau Datganiadau Perchnogion Tir

Postiwyd hysbysiadau datganiadau perchnogion tir o dan Adran 15A (1) Y Ddeddf Tir Comin 2006 isod. Ellir ffeindio manylion llawn ar y Cofrestr Datganiadau Perchnogion Tir.

Mae'r Ddeddf Tir Comin 2006 yn caniatau i berchennog tir gosod datganiad i atal tir rhag cael i gofrestru fel lawnt trefol neu bentrefol, gan mai'r datganiad yn dwyn i ben unrhyw cyfnod o ddefnydd drwy hawl ar gyfer weithgareddau hamdden, ar yr amod bod y tir wedi cael ei ddefnyddio am y bwrpas hynny am llai nag 20 mlynedd. Mi fydd y datganiad perchnogion tir yn sbarduno cyfnod gras o ddwy mlynedd lle ellir trigolion yn gallu ymgeisio i gofrestru'r tir fel lawnt trefol neu pentrefol.

Am wybodaeth bellach am y broses hon gweler Tir Comin a Lawntiau Trefol neu Bentrefol

Hysbysebion y Ddeddf Tir Comin Adran 15A (1):

ID: 5124, adolygwyd 20/04/2023