Tir Halogedig

A oes Tir Halogedig yn Sir Benfro?

Er bod darnau o dir yn Sir Benfro y mae halogiad yn effeithio arnynt, nid oes yr un safle yn Sir Benfro wedi ei ddyfarnu'n ffurfiol hyd yma yn Dir Halogedig yn unol â'r diffiniad newydd.  

ID: 2474, adolygwyd 08/09/2017