Tir Halogedig

Pa ganllawiau sydd ar gael?

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru yr Amgylchedd wedi llunio canllawiau ar gyfer perchnogion, ymgynghorwyr amgylcheddol a datblygwyr ar gyfer asesu a rheoli tir a allai halogiad fod wedi effeithio arno.  Argymhellir y dylai datblygwyr gyfeirio at y nodyn cyfarwyddyd hwn er mwyn sicrhau archwiliad digonol o'r tir.  Mae'r canllawiau hyn er mwyn rhoi gwybodaeth ynglŷn â'r math o wybodaeth sydd ei hangen ar yr Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn iddynt asesu cais am ganiatâd cynllunio ar safleoedd tir llwyd. 

ID: 2476, adolygwyd 08/09/2017