Tir Halogedig

Pa mor Hir y mae Halogiad yn Para?

Pan yw halogydd wedi cyrraedd y pridd, mae'n gallu dadelfennu neu gael ei niwtraleiddio; ei olchi allan gan y glaw; anweddu neu aros yn y tir ac ymgrynhoi yn sylweddol.  Pan yw halogyddion yn cynyddu, efallai na fydd hyn yn barhaol.  Fodd bynnag, mae pridd yn gallu parhau i fod yn llygredig am gyfnod amhenodol - mae tir wedi'i halogi yn Lloegr y gellir ei olrhain i gyfnod y Rhufeiniaid. 

ID: 2471, adolygwyd 08/09/2017