Tir Halogedig

Sut mae'r Tîm Rheoli Llygredd yn ymwneud â datblygu safleoedd?

Yn ogystal â'r gofynion rhagweithiol sydd yn Rhan IIA DDA 1990, adferwyd halogiad mewn tir yn sgil datblygiadau newydd ar safleoedd 'tir llwyd' trwy'r broses o reoli datblygiad.  Mae Diogelu'r Cyhoedd yn cyflawni swyddogaeth o bwys o ran sicrhau datblygu diogel ar dir y mae halogiad yn effeithio arno, gan weithio'n agos gydag ymgynghorwyr a datblygwyr er mwyn sicrhau y gwneir y tir yn 'addas i'w ddefnyddio'. 

ID: 2475, adolygwyd 18/09/2017