Trafnidiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Cludiant Cymunedol

Er mwyn cynorthwyo i wrthsefyll problemau dieithrwch cymdeithasol ac annog pobl i ddefnyddio llai ar gludiant preifat, mae'r Cyngor yn gwybod o'r gorau fod ar bobl mewn ardaloedd gwledig a phellennig angen rhagor o gyfleoedd i ddefnyddio cludiant cyhoeddus. Gallem wneud hyn naill ai trwy ddarparu'r gwasanaethau presennol yn well neu drwy ddarparu gwasanaethau newydd a dyfeisgar.

Gyda golwg ar hyn, mae'r Awdurdod wedi datblygu a chefnogi nifer o fentrau cludiant cymunedol i bobl sy'n cael anhawster mynd at a defnyddio cludiant cyhoeddus confensiynol. Mae'r gefnogaeth hon wedi cynnwys darparu cyllid ar gyfer gwefan un pwrpas ar gyfer cludiant cymunedol, sef PACTO

ID: 197, adolygwyd 22/09/2022