Trafnidiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Cludiant y Gwasanaethau Cymdeithasol

Fel rhan o'i ddyletswydd statudol, mae Cyngor Sir Penfro yn darparu cludiant ar gyfer cleientiaid Gwasanaethau Cymdeithasol ledled y Sir. Caiff y cludiant hwn ei gydlynu gyda'r Uned Cludiant a chaiff ei ddarparu gan ddefnyddio bysiau mini'r Awdurdod ei hun. Gall cadeiriau olwyn fynd ar y bysiau hyn.

Ar ben hynny mae gyda'r Awdurdod dîm o wirfoddolwyr sy'n darparu cludiant unigol i bobl ifanc, pobl oedrannus sy'n ffrilaidd a phobl ag anableddau na allant ddefnyddio cludiant cyhoeddus. Caiff y cludiant hwn ei drefnu trwy Weithiwr Cymdeithasol neu Reolwr Gofal pan mae cynllun gofal yn cael ei gytuno.

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

 

ID: 211, adolygwyd 22/09/2022