Trafnidiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Cludiant y Gwasanaethau Cymdeithasol

Fel rhan o'i ddyletswydd statudol, mae Cyngor Sir Penfro yn darparu cludiant ar gyfer cleientiaid Gwasanaethau Cymdeithasol ledled y Sir. Caiff y cludiant hwn ei gydlynu gyda'r Uned Cludiant a chaiff ei ddarparu gan ddefnyddio bysiau mini'r Awdurdod ei hun. Gall cadeiriau olwyn fynd ar y bysiau hyn.

Ar ben hynny mae gyda'r Awdurdod dîm o wirfoddolwyr sy'n darparu cludiant unigol i bobl ifanc, pobl oedrannus sy'n ffrilaidd a phobl ag anableddau na allant ddefnyddio cludiant cyhoeddus. Caiff y cludiant hwn ei drefnu trwy Weithiwr Cymdeithasol neu Reolwr Gofal pan mae cynllun gofal yn cael ei gytuno.

 

 

ID: 211, adolygwyd 13/10/2017