Trafnidiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynllun Gyrwyr Gwirfoddol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae Cynllun Gyrwyr Gwirfoddol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn wasanaeth a gydlynir gan y Cyngor Sir, sy’n defnyddio gyrwyr gwirfoddol sy’n defnyddio eu ceir eu hunain.  Mae’r gyrwyr yn cludo pobl ifanc a’r rhai nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus. 

Caiff gyrwyr eu had-dalu ar gyfradd o £0.45 y filltir am y siwrnai gyfan a phob un o'r treuliau parod. 

Mae’r gwasanaeth yn darparu cludiant ar gyfer hyd at 300 o  deithwyr yr wythnos.  Os nad oes gyrwyr gwirfoddol ar gael, gellir cludo pobl mewn tacsi.  Mae’r holl deithwyr sy’n cael eu cludo gyda’r gwasanaeth hwn wedi eu hatgyfeirio gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Os oes diddordeb gyda chi mewn bod yn yrrwr gwirfoddol gyda’r cynllun hwn, mae croeso i chi gysylltu â:

Ffôn. 01437 764551

E-bost: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 1578, adolygwyd 22/09/2022