Trafnidiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Tacsis a Cheir Llog Preifat

Mae nifer o gerbydau Hacnai, sef tacsis a cherbydau llog preifat, yn gweithredu yn Sir Benfro. Cyngor Sir Penfro sy'n trwyddedu pob cerbyd o'r fath.

Tacsis (Cerbyd Hacnai)

Gall cerbydau sydd wedi'u cofrestru'n 'Cerbyd Hacnai' (mewn geiriau eraill, tacsi) gludo hyd at 8 teithiwr yn ogystal â'r gyrrwr. Caiff tacsis eu trwyddedu gyda'r Cyngor Sir er mwyn cludo teithwyr am dâl neu wobr. Nid yw pobl yn gorfod eu harchebu ymlaen llaw ac fe allant aros ger rhengoedd tacsis neu fe all pobl alw mas amdanynt ar yr heol.

Ceir Llog Preifat

Gall cerbydau sydd wedi'u cofrestru'n 'Llog Preifat' gludo hyd at 8 teithiwr yn ogystal â'r gyrrwr. Caiff Ceir Llog Preifat eu trwyddedu gyda'r Cyngor Sir er mwyn cludo teithwyr am dâl neu wobr. Maent yn gorfod cael eu harchebu ymlaen llaw ac ni allant aros ger rhengoedd tacsis ac ni all pobl alw mas amdanynt ar yr heol.

Prisiau Teithio

 

 

 

 Cyngor Sir Penfro  

Adran 65 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

Tabl y Taliadau Uchaf ar gyfer Cerbydau Hur

 

 

Y Gyfradd yn Ystod y Dydd

Y Gyfradd Nos a'r Gyfradd Penwythnos

Cyfraddau Gwyliau Arbennig

Gwyliau Banc Eraill (ac eithrio Gwyliau Arbennig)

 

O ddydd Llun i ddydd Gwener

 

07:00 o'r gloch hyd 22:00 o'r gloch

O ddydd Llun i ddydd Iau 22:00 o'r gloch hyd 07:00 o'r gloch

 

O 22:00 o'r gloch ddydd Gwener  hyd 07:00 o'r gloch ddydd Llun

O 12:00 o'r gloch ar 24Rhagfyr (Noswyl Nadolig) hyd 07:00 ar 27 Rhagfyr ac o 12:00 hanner dydd ar 31 Rhagfyr (Nos Galan) hyd 07:00 o'r gloch ar 2 Ionawr

 

Tâl Cychwynnol

£3.00 am y filltir gyntaf, 20c am bob 147 llath (1/12fed o filltir) neu ran o lath wedi hynny

£4.10 am y filltir gyntaf, 20c am bob 118 llath (1/15fed o filltir) neu ran o lath wedi hynny

£5.70 am y filltir gyntaf, 20c am bob 77 llath (1/23ain o filltir) neu ran o lath wedi hynny

£4.10 am y filltir gyntaf, 20c am bob 86 llath (1/20fed o filltir) neu ran o lath wedi hynny

Cerbydau sy'n cludo 5-8 person - £1.00 am bob person ychwanegol dros gyfanswm o BEDWAR o ran nifer a £1.50 am bob person ychwanegol dros gyfanswm o BEDWAR o ran nifer rhwng 22:00 o'r gloch a 07:00 o'r gloch, neu ar Wyliau Arbennig neu Wyliau Banc eraill.

Amser Aros:                                                          20c am bob 42.5 eiliad neu ran o hynny

Cludo Anifeiliaid Anwes:                                                     £11.30 (yn ôl disgresiwn y gyrrwr)

Bagiau:                                                                 40c y bag (yn ôl disgresiwn y gyrrwr)

Baeddu'r Cerbyd gan Deithiwr neu Anifail Anwes:        £110.00

Nid oes rhaid talu i gludo Cŵn Tywys

 

Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol

Licensing Team
Diogelwch y Cyhoedd
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP
Ffôn: 01437 764551
E-bost: lic@pembrokeshire.gov.uk

ID: 196, adolygwyd 13/10/2017