Trafnidiaeth Ysgol

Cludiant Ysgol Bro Preseli

Amseroedd yr ysgol: Dydd Llun i ddydd Gwener 8:40am - 3:20pm

601: Waterloo, Doc Penfro - Ysgol Bro Preseli

602: Neyland - Ysgol Bro Preseli

604: Wern-Glyd - Ysgol Bro Preseli

611: Lodr Fach - Ysgol Bro Preseli

612: Bletherston - Ysgol Bro Preseli

613: Llysyfran - Ysgol Bro Preseli

615: Tegryn - Ysgol Bro Preseli

616: Sawmills, Cilgerran - Ysgol Bro Preseli

617: Eglwys Bridell - Ysgol Bro Preseli

618: Cwmfrenni Fawr - Ysgol Bro Preseli

619: Panteg - Ysgol Bro Preseli

619R: Sgwâr Trefdraeth - Ysgol Bro Preseli

620: Fferm Cilgwyn  - Ysgol Bro Preseli

621: Poppit - Ysgol Bro Preseli

631: Sgwâr Bethesda - Ysgol Bro Preseli

634: Penralt Ceibwr - Ysgol Bro Preseli

636: Canolfan Hamdden, Dinbych-y-Pysgod - Ysgol Bro Preseli

Bws Cysylltu

601 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Waterloo, Doc Penfro 07:23
The Green, Penfro 07:25
The Coach House, Penfro 07:30
Londis, Lamphey Road, Penfro 07:32
Llandyfai 07:35
Milton  07:43
Croes Caeriw 07:45
Creseli 07:50
ger Canaston Bowl 07:55
Fferm Mounton 07:56
Gwaelod Tredeml 07:59
Pen Uchaf Tredeml 08:00
Creative Café 08:04
Stoneyford  08:06
CyraeddYsgol Bro Preseli 08:40

 

602 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Neyland (Foresters Pub) 07:15
Mastle Bridge (safle bws) 07:18 
Waterston 07:22
Steynton (Horse and Jockey) 07:27
Johnston (gyferbyn Railway Inn) 07:32
Merlins Bridge (Boxing Club) 07:37
Horsefair (Tesco) - Yn cysylltu â 3063  07:40
Mynedfa i'r Mart AM / gyferbyn Iceland PM 07:44
The Bull Inn, Prendergast 07:46
Heritage Park, Cardigan Rd, Hwlffordd 07:48 
Crundale 07:52 
Gorsaff reilffordd Hwlffordd 07:58
Greenbower (cilfaen ychedig cyn) 08:05
Pont Canaston (Tro Llawhaden) 08:09
Robeston Wathen (Safle bws) 08:10 
Penblewin 08:15
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:40

604 (Midway Motors - 01239 831267) 

Ardal

Amser

Wern-Glyd 08:15
Cilrhedyn 08:25
Cross Inn 08:30
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:50

611 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Lodor Fach 07:50
RoseBush 07:56
Maenclochog 08:00
Mynrydd-cwm-bach 08:07
Glynsaethmaen 08:13
Mynachlogddu 08:20
Llethr 08:23
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:30

612 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Bletherston 07:40
Penffordd 07:45
Biguy 08:00
Llanyoefn 08:05
Llangolman 08:15
Pont-Yr-Haiam 08:25
Mynachlogddu 08:30
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:40

613 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Llysyfran 07:35
Clarbeston Road, Neuadd y Pentref 07:50
Y Mot 08:00
Maenclochog 08:05
Rhosfach 08:15
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:40

615 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Tegryn 08:15
Llwyndrain 08:20
Cross Inn 08:25
Jet ger Pant Y Gwyddel 08:30
Llanfyrnach 08:35
Hermon 08:40
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:45

616 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Meliniau Llifo, Cilgerran 08:00
Cilfawr, Croesffyrdd 08:05
Eglwys Carreg-wen  08:10
Aber-cuch 08:15
Capel Newydd 08:20
Cyrraedd sgol Bro Preseli 08:30

617 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Eglwys Bridell  07:55
Penybryn 08:00
Cilgerran 08:05
Ty Rhos 08:10
Rhos-hyl 08:13
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:35

618 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Cwmfrenni Fawr 08:16
Bwlchygroes 08:20
Boncath 08:30
Post-Gwyn 08:32
Blaenffos 08:39
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:40

619 (Brodyr Richards  - 01239 613756)

Ardal

Time

Panteg 07:45
Y Parrog, Wdig 07:50
Sgwâr Abergwaun 07:55
Sgwâr Dinas  08:00
Felindre (Salutation) 08:05
Eglwyswrw 08:15
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:40

619R (Brodyr Richards- 01239 613756)

Ardal

Amser

Sgwâr Trefdraeth 08:15
Felindre 08:17
Eglwyswrw 08:25
Pant Y Deri 08:28
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:40

620 (Brodyr Richards - 01239 613756)

Ardal

Amser

Fferm Cilgwyn 08:15
Cafn Golchi Defaid , Brynberian 08:25
Ffynnon-croes 08:31
Temple Gate 08:33
Pontyglasier 08:34
Crosslands 08:39
Croesffrydd Penygroes  08:41
Anneddwen 08:42
Crymych 08:43
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli  08:45

621 (Brodyr Richards - 01239 613756) 

Ardal

Amser

Poppit 07:55
St Douglas - Ferry Lane 08:00
St Douglas - ger Jewson 08:00
Sgwâr Finch, Aberteifi 08:10
Stryd y Castell - ger Ridgeway 08:12
Cilfan ychydig heibio Fferm Cross Inn 08:15
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:40

634 (Brodyr Richards - 01239 613756)

Ardal

Amser

Penrallt Ceibwr 07:45
Pont Moylegrove  07:47
Capel Bethel  07:50
Glandwr Ceibur 07:55
Tregamman 08:00
Trefaes Ganol 08:03
Trewenfron 08:06
Penbanc 08:10
Penlan 08:13
Lôn Tig Pistyll  08:15
Glanrhyd 08:18
Tynewydd 08:22
Fferm Mount 08:23
Trewilym Uchaf 08:24
Jet ger Bryngolau 08:25
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:30

631 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Sgwâr Bethesda  07:55
Mynediad i Bloomfield Gardens Redstone Rd 08:00
Farmer Arms, Arberth 08:05
Cilfan gyferbyn â safle’r hen ysgol uwchradd,Station Rd, Arberth 08:10
Clunderwen Heol Y Gaer 08:20
Llandysilio Maes Y Bryn 08:25
Pentregalar 08:30
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli 08:40

636 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Canolfan Hamdden, Dinbych-y-pysgod 07:40
Parade, Dinbych-y-pysgod 07:42
The Green, Dinbych-y-pysgod 07:44
Narberth Road, Dinbych-y-pysgod 07:47
New Hedges (Garej Ceir) 07:50
Wooden 07:53
Pentlepoir 07:55
Canolfan Croeso, Cilgeti 07:57
Cold Blow  08:10
Princes Gate 08:13
Crynwedd 08:18
Safle bws ar ben uchaf Station Approach, Klin Park Road 08:20
CyrraeddYsgol Bro Preseli 08:45

Bws Cysylltu

603 (M D Eynon - 01348 881366)

Ardal
Amser
Ty-Rhys, Pontfaen 07:20
Ty Gwyn 07:35
Tyryet 07:43
Penbanc 07:44
Vagwr Las 07:46
Lodor Fach (Yn cysylltu â 611) 07:50
614 (Ger Minibus Hire - 07506268084)
Ardal
Amser
Castell Newydd Bach 07:30
Cas-mael 07:35
Stoney Hook 07:42
Walis 07:45
Woodstock 07:48
Tufton 07:53
Maenclochog (Yn cysylltu â 611) 08:00

3063 (Matts Cabs - 07512 209960)

Ardal
Amser
Talbenny 07:30
Hasguard Cross 07:32
Pont Ratford , Ffordd Dale 07:38
Pen-y-Bryn, Dreen Hill 07:40
Gorsaf reilffordd Hwlffordd (Yn cysylltu â 602) 07:50
ID: 8964, adolygwyd 19/10/2022