Trafnidiaeth Ysgol

Cludiant Ysgol Bro Preseli

Amseroedd yr ysgol: Dydd Llun i ddydd Gwener 8:40am - 3:20pm

601: Waterloo, Doc Penfro - Ysgol Bro Preseli

602: Neyland - Ysgol Bro Preseli

604: Wern-Glyd - Ysgol Bro Preseli

611: Lodr Fach - Ysgol Bro Preseli

612: Bletherston - Ysgol Bro Preseli

613: Llysyfran - Ysgol Bro Preseli

615: Tegryn - Ysgol Bro Preseli

616: Sawmills, Cilgerran - Ysgol Bro Preseli

617: Eglwys Bridell - Ysgol Bro Preseli

618: Cwmfrenni Fawr - Ysgol Bro Preseli

619: Panteg - Ysgol Bro Preseli

619R: Sgwâr Trefdraeth - Ysgol Bro Preseli

620: Fferm Cilgwyn  - Ysgol Bro Preseli

621: Poppit - Ysgol Bro Preseli

631: Sgwâr Bethesda - Ysgol Bro Preseli

634: Penralt Ceibwr - Ysgol Bro Preseli

636: Canolfan Hamdden, Dinbych-y-Pysgod - Ysgol Bro Preseli

Bws Cysylltu

601 (Midway Motors - 01239 831267)

Waterloo, Doc Penfro                                07:23
Y Green                                                    07:25
Y Coach House                                        07:30
Londis, Heol Llandyfai, Penfro                07:32
Llandyfái                                                      07:35
Milton                                                           07:43
Croes Caeriw                                               07:45
Creseli                                                           07:50
ger Canaston Bowl                                     07:55
Fferm Mounton 07:56
Gwaelod Tredeml                                            07:59
Pen uchaf Tredeml 08:00
Creative Café, Arberth                                            08:04
Stoneyford                                                   08:06
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:40

 

602 (Midway Motors - 01239 831267)

Neyland                                                        07:15
Mastlebridge                                               07:18
Waterston                                                    07:22
Steynton (Horse and Jockey)                    07:27
Johnston                                                       07:32
Safle Bws Pont Fadlen                               07:37
Horsefair                                                      07:40
Mynedfa i’r Mart                                         07:44
Y Bull Inn, Prendergast                             07:46
Heritage Park, Cardigan Road, 07:48
Crundale 07:52
Gorsaf Rheilffordd Hwlffordd                                                        07:58
Greenbower                                                08:05
Pont Canaston                                             08:09
Robeston Wathen                                      08:10
Penblewin                                                   08:15
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:40

 

604 (Midway Motors - 01239 831267) 

Wern-glyd                                                         08:15
Cilrhedyn                                                          08:25
Cross Inn, Cilrhedyn                                                            08:30
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:50

 

611 (Midway Motors - 01239 831267)

Lodor Fach 07:50
Rhos-Y Bwlch 07:56
Maenclochog  08:00
Mynydd-cwm-bach 08:07
Glynsaethmaen  08:13
Mynachlogddu 08:20
Llethr 08:23
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:30

 

612 (Midway Motors - 01239 831267)

Trefelen 07:40
Penffordd 07:45
Bigny 08:00
Llan-y-cefn 08:05
Llangolman 08:15
Pont-Yr-Haiam 08:25
Mynachlog-ddu 08:30
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:40

 

613 (Midway Motors - 01239 831267)

Llys-y-fran 07:35
Clarbeston Road, Neuadd y Pentref             07:50
Y Mot                                                                  08:00
Maenclochog 08:05
Rhosfach 08:15
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:40

 

615 (Midway Motors - 01239 831267)

Tegryn 08:15
Llwyndrain 08:20
Cross Inn 08:25
“Iet” ger Pant y Gwyddel                                08:30
Llanfyrnach 08:35
Hermon 08:40
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:45

 

616 (Midway Motors - 01239 831267)

Melinau Llifo, Cilgerran                                   08:00
Croesffordd Cilfawr                                        08:05
Eglwys Carreg-wen                                          08:10
Abercych                                                          08:15
Capel Newydd                                                   08:20
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:30

 

617 (Midway Motors - 01239 831267)

Eglwys Bridell                                                     07:55
Pen-y-bryn                                                         08:00
Cilgerran                                                             08:05
Tŷ Rhos                                                               08:10
Rhos-hyl                                                              08:13
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:35

 

618 (Midway Motors - 01239 831267)

Cwmfrenni Fawr 08:16
Bwlch-y-groes 08:20
Boncath 08:30
Post-Gwyn 08:32
Blaenffos 08:39
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:40

 

619 (Brodyr Richards  - 01239 613756)

Goodwick (Dyffryn) 07:48
Goodwick (Parrog) 07:50
Fishguard (Ffordd Yr Efail) 07:55
Dinas Square 08:04
Newport Square  08:10
Maesgolau 08:12
Felindre Farchog (Salutation) 08:18
 Eglwyswrw               08:24
Pant Y Deri                                                     08:28
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:40

 

619R (Brodyr Richards- 01239 613756)

Sgwâr Trefdraeth                                              08:15
Felindre                                                               08:17
Eglwyswrw                                                         08:25
Pant-y-deri                                                         08:28
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:40

 

620 (Brodyr Richards - 01239 613756)

Fferm Cilgwyn                                                            08:15
Cafn Golchi Defaid, Brynberian 08:25
Ffynnon-groes                                                           08:31
Temple Gate                                                             08:33
Pontyglasier                                                               08:34
Crosslands                                                                  08:39
Croesffyrdd Pen-y-groes                                          08:41
Anneddwen                                                                08:42
Crymych                                                                      08:43
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:45

 

621 (Brodyr Richards - 01239 613756) 

Poppit                                                                 07:55
Llandudoch – Ferry Lane                                   08:00
Llandudoch – ger Jewson                                  08:00
Sgwâr Ffinch, Aberteifi                                    08:10
Stryd y Castell – gyferbyn â’r Ridgeway       08:12
Cilfan ychydig heibio Fferm Cross Inn           08:15
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:40

 

634 (Brodyr Richards - 01239 613756)

Penrallt Ceibwr                                                 07:45
Pont Trewyddel                                                07:47
Capel Bethel                                                      07:50
Glandwr Ceibwr                                                07:55
Tregamman                                                       08:00
Trefaes Ganol                                                    08:03
Trewenfron 08:06
Penbanc                                                             08:10
Penlan 08:13
Lôn Tig Pistyll                                                    08:15
Glanrhyd                                                            08:18
Ty-newydd                                                         08:22
Mount Farm                                                      08:23
Trewilym Uchaf                                                 08:24
“Iet” ger Bryngolau                                          08:25
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:30

 

631 (Midway Motors - 01239 831267)

Sgwâr Bethesda 07:55
Mynediad i Gerddi Bloomfield 08:00
Farmer Arms, Arberth 08:05
Cilfan gyferbyn â safle’r hen ysgol uwchradd, Arberth     08:10
Heol y gaer, Clunderwen                               08:20
Maes y bryn, Llandysilio                                 08:25
Pentregalar                                                        08:30
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:40

 

636 (Midway Motors - 01239 831267)

Canolfan Hamdden, Dinbych y pysgod        07:40
Parade, Dinbych y pysgod                              07:42
Y Green, Dinbych y pysgod                        07:44
Heol Arberth, Dinbych-y-pysgod                07:47
New Hedges (Garej Ceir)                                 07:50
Wooden                                                            07:53
Pentlepoir                                                          07:55
Canolfan Croeso Cilgeti                                   07:57
Fferm Catershook                                             08:02
Cold Blow                                                          08:10
Princes Gate                                                      08:13
Crynwedd 08:18
Safle bws, Heol Klin Park 08:20
Cyrraedd Ysgol Bro Preseli                                         08:45

 

Bws Cysylltu

603 (M D Eynon - 01348 881366)

Ty Rhys, Pontfaen 07:20
Ty Gwyn 07:35
Tyryet 07:43
Penbanc 07:44
Vagwr Las 07:46
Lodor Fach (Yn cysylltu â 611) 07:50
614 (Ger Minibus Hire - 07506268084)
Casnewydd Bach 07:30
Ambelston 07:40
Walis 07:43
Maenclochog (Yn cysylltu â 611) 08:00

 

3063 (Matts Cabs - 07512 209960)

Talbenny 07:30
Hasguard Cross 07:32
Ratford Bridge, Ffordd Dale 07:38
Pen-y-Bryn, Dreen Hill 07:40
Gorsaf reilffordd Hwlffordd  (Yn cysylltu â 602) 07:50
ID: 8964, adolygwyd 07/09/2023