Trafnidiaeth Ysgol

Cludiant Ysgol Penrhyn Dewi

Amseroedd ysgol: 8:40 am - 3:10 pm

650: Carau Bach - Ysgol Penrhyn Dewi

659: Pelcomb Cross - Ysgol Penrhyn Dewi

659R: Solva Uchaf - Ysgol Penrhyn Dewi

660: Camrose (Folly Cross) - Ysgol Penrhyn Dewi

661: Treletert (Min y Llan) - Ysgol Penrhyn Dewi

T11: Abergwaun - Ysgol Penrhyn Dewi

T11: Hwlffordd (safle bws) - Ysgol Penrhyn Dewi

664: Robleston - Ysgol Penrhyn Dewi

673: Fferm Homelands - Ysgol Penrhyn Dewi

650 (Sarah Bell Minibuses - 07828 940955) 

Ardal

Amser

Carau Bach 07:52
Treffynnon 07:56
Hendre Cross 08:03
Tremaenhir Cross 08:12
Birtwick  08:14
Kingheriot 08:16
Llanungar Fawr 08:21
Cyrraedd Campws Dewi 08:25
Cyrraedd Campws Aidan 08:35

659 (Brodyr Richards - 01239 820751)

Ardal

Amser

Croes Pelcomb  07:50
Keeston 07:55
Croes Simpson  07:58
Roch ( yn cysylltu â 664 a 673 AM) 08:05
Penycwm (yn cysylltu â 673 PM) PM PM
Pointz Castle/Brawdy Turn 08:20
Fferm Mount  08:22
Cyrraedd Campws Dewi 08:30

659R (Brodyr Richards - 01239 820751)

Ardal

Amser

Upper Solva 08:25
Ninewells 08:27
Cyrraedd Campws Dewi 08:30

660 (Brodyr Richards- 01239 820751)

Ardal

Ardal

Camros (Folly Cross) 07:47
Fairlawn 07:50
Croes Hayscastle  07:54
Croes Newton  07:58
The Paddock (Junction) 08:02
Croesgoch 08:10
Llanrhian 08:13
Berea 08:17
Tretio Turn 08:20
Cyrraedd Dewi Campus 08:30

Bws gwennol Campws Dewi - Campws Non: 08:40am

661 (Cyngor Sir Penfro - 01437 764551)

Ardal

Amser

Treletert (Min y Llan) (prisiau sy'n berthnasol) 07:45
Treletert (Sgwâr ) (prisiau sy'n berthnasol) 07:47
Castlemorris (prisiau sy'n berthnasol) 07:54
Capel Blaenllyn  08:00
Llandeloy Cross Roads 08:06
Llandeloy 08:06
Treffgarne Owen 08:12
Penycwm 08:18
Solfach Isel 08:25
Solfach Canol 08:26
Cyrraedd Dewi Campus 08:30

T11 (Brodyr Richards - 01239 820751) - Bws Gwasnaeth Cyhoeddus

Ardal

Amser

Abergwaun (prisiau yn berthnasol) 07:45
Wdig (prisiau yn berthnasol) 07:49
Dyffryn (prisiau yn berthnasol) 07:54
Panteg (prisiau yn berthnasol) 07:57
St. Nicholas Turn (prisiau yn berthnasol) 07:59
Mathri prisiau yn berthnasol) 08:02
Sgwâr a Cwmpas 08:03
Penparc (Ael-Y-Felin) 08:05
Trefin 08:09
Cyrraedd Dewi Campus 08:30

T11 (Brodyr Richards - 01239 820751) -  Bws Gwasnaeth Cyhoeddus

Ardal

Amser

Hwlffordd Gorsaf Fysiau (prisiau yn berthnasol) 07:50
Cyrraedd Dewi Campus 08:27

664 (Sarah Bell Minibuses - 07828 940955) 

Ardal

Amser

Robleston 07:50
Cuffern 07:56
Cyrraedd Roch (Yn cysylltu â 659) 08:00

673 (Cynfor Sir Penfro – 01437 890230)

Ardal

Amser

Fferm Homelands  07:32
Fferm Uchaf Upper Honey Hook 07:35
Nolton 07:40
Nolton Haven 07:45
Cwrt Hilton 07:55
Cyrraedd Roch (Yn cysylltu â 659) 08:00
ID: 8973, adolygwyd 30/08/2023