Trafnidiaeth Ysgol

Cludiant Ysgol Uwchradd Aberteifi

Amseroedd yr ysgol: Dydd Llun i ddydd Gwener: 8:50am – 3:30pm

743: Crymych - Ysgol Uwchradd Aberteifi

745: Gilfach - Ysgol Uwchradd Aberteifi

T5: Felindre Farchog - Ysgol Uwchradd Aberteifi

743 (Midway Motors - 01239 831267)

Ardal

Amser

Crymych 07:45
Blaenffos 07:50
Rhoshill 07:55
Ty Rhos 08:00
Swyddfa Post Cilgerran  08:10
Ysgol Cilgerran 08:12
Penybryn 08:15
Bridell 08:20
Ysgol Uwchradd Aberteifi 08:30

745 (Brodyr Richards - 01239 613756)

Ardal

Amser

Gilfach 08:00
Moylegrove 08:05
Glanrhyd 08:15
Croft 08:23
Pant y Grwndy Farm 08:30
Ridgeway 08:35
Ysgol Uwchradd Aberteifi 08:40

T5 (Brodyr Richards - 01239 613756)

Ardal

Amser

Felindre Farchog 08:10
Eglwyswrw 08:15
Ysgol Uwchradd Aberteifi 08:25
ID: 8976, adolygwyd 18/08/2022