Mae’r adran hon ar y gweill, galwch eto’n fuan, gwe-dim@sir-benfro.gov.uk

COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd yn Sir Benfro

Mae'r gwaith a ddechreuwyd i wneud newidiadau i'r Cyfleoedd Dydd bellach wedi'i greu yn fideo byr gyda chwestiynau cyffredin i gyd-fynd â'r fideo byr.

Er bod pandemig COVID-19 wedi amharu ar ein taith cyd-gynhyrchu, hoffem ymgysylltu â phobl unwaith eto er mwyn datblygu ein gwasanaethau yn Sir Benfro.

 

ID: 4678, adolygwyd 09/09/2021