Trawsnewid Cyfleoedd Dydd

Diweddariad ar y Prosiect

Diweddariadau Cyfleoedd Dydd

Mae'r gwasanaeth wedi cael ei ailenwi yn Dîm Gwybodaeth Cyfleoedd Dydd. Bydd y gwasanaeth yn defnyddio'r platfform archebu a ddefnyddir yn ein gwasanaethau Hamdden ar hyn o bryd; bydd hyn yn caniatáu i'n Defnyddwyr Gwasanaethau wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch y cyfleoedd dydd y maent am eu mynychu cyn prynu. Bydd cyfle i sesiynau rhagflas cyn dechrau gweithgaredd gyda llawer o'n darparwyr. Bydd hyn yn rhoi amser i'n darparwyr ymgymryd â'u Hasesiadau Risg eu hunain cyn presenoldeb wythnosol i Ddefnyddwyr Gwasanaethau.

 

ID: 4683, adolygwyd 20/01/2023