Trawsnewid Cyfleoedd Dydd

Diweddariad ar y Prosiect

Ym 2018 Tachwedd a Rhagfyr y llynedd, anfonasom lythyr atoch ac aethom ati hefyd i gynnal nifer o ddigwyddiadau er mwyn sgwrsio â chi am y prosiect cyffrous y mae Cyngor Sir Penfro a Peopletoo yn dechrau arno; sef cydgynhyrchu model Cyfleoedd Dydd newydd, a hynny ar y cyd â phobl sy'n defnyddio gwasanaethau yn Sir Benfro.

 

ID: 4683, adolygwyd 09/09/2021