Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Beth fydd yn digwydd ar ôl adroddiad yr Aseswr Buddiannau Gorau?

Fe allai adroddiad yr Aseswr Buddiannau Gorau ddweud eich bod wedi colli eich rhyddid a bod hynny er eich lles chi, bydd y corff goruchwylio yn ysgrifennu at yr awdurdod rheoli i ddweud wrthynt a gofyn iddynt esbonio hyn wrthych chi. Byddwch chi'n derbyn Awdurdodiad Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid i sicrhau eich bod chi'n ddiogel, neu efallai y bydd yr adroddiad yn dweud eich bod chi wedi colli'ch rhyddid ond bod angen peth newidiadau, er enghraifft; newidiadau i'r ffordd yr ydych chi'n derbyn gofal.

ID: 1802, adolygwyd 11/08/2022