Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Beth fydd yn digwydd os byddaf i'n derbyn Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid?

Rhaid i bawb sydd ag Awdurdodiad Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid gael cynrychiolydd. Bydd y corff goruchwylio yn sicrhau eich bod chi'n derbyn cynrychiolydd, bydd y cynrychiolydd yn unigolyn nad yw'n gweithio gyda chi; bydd yn ymweld â chi ac yn gwneud yn siŵr eich bod chi'n derbyn gofal mewn ffordd sy'n golygu'ch bod chi'n ddiogel; gallai eich cynrychiolydd fod yn aelod o'ch teulu neu'n ffrind. Os ydych chi neu unrhyw un yn anhapus eich bod chi wedi colli'ch rhyddid, gallant ofyn am adolygiad a bydd adolygiad hefyd os bydd eich sefyllfa yn newid. Os ydych chi neu eich cynrychiolydd yn anghytuno ynglŷn â cholli'ch rhyddid, gallwch ofyn i lys arbennig o'r enw'r Llys Gwarchod benderfynu a ddylech chi golli'ch rhyddid ai peidio.

Os ydych chi (neu'ch cynrychiolydd) yn darllen y daflen hon oherwydd eich bod chi wedi colli'ch rhyddid, gallwch gysylltu â'r Llys Gwarchod yn; customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk  

ID: 1803, adolygwyd 11/08/2022