Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Beth sy'n digwydd os ydych chi'n colli eich rhyddid?

  • Mae llyfr o reolau o'r enw Cod Ymarfer sy'n esbonio ac yn dweud wrth bobl sy'n gysylltiedig beth i'w wneud.
  • Mae'r Cod Ymarfer yn dweud bod y bobl sy'n gofalu amdanoch chi neu yn eich trin chi, yn cael eu galw yn awdurdod rheoli.
  • Os yw'r awdurdod rheoli o'r farn eu bod nhw angen eich amddifadu chi o'ch rhyddid, rhaid iddynt sicrhau nad ydynt yn torri'r gyfraith.
  • Rhaid i'r awdurdod rheoli ysgrifennu at y corff goruchwylio (sef eich cyngor lleol neu ymddiriedolaeth iechyd) i ddweud wrthynt beth sydd ei angen arnoch chi, yn eu barn hwy.

Mae'r Cod Ymarfer yn dweud bod yn rhaid i'r corff goruchwylio benderfynu os ydych chi angen Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid, byddant yn gwneud hyn trwy drefnu i o leiaf dau o bobl wirio sut ydych chi'n cael eich trin neu'n derbyn gofal, ac enw'r bobl hyn yw aseswyr.

Mae un aseswr yn cael ei alw yn Aseswr Buddiannau Gorau, bydd yr aseswr yn unigolyn nad yw'n gweithio gyda chi, bydd yn ysgrifennu adroddiad i ddweud wrth y corff goruchwylio a ydych chi angen Awdurdodiad Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ac am ba mor hir, dylai'r awdurdodiad fod am y cyfnod byrraf posibl a byth yn hwy na blwyddyn.

ID: 1801, adolygwyd 11/08/2022