Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Beth yw colli rhyddid?

Mae rhyddid yn golygu bod yn rhydd i wneud y pethau yr ydych chi eisiau eu gwneud, ar yr amser yr ydych chi eisiau eu gwneud. Nid oes rhestr o beth yw colli rhyddid, ond yn eu plith y mae:

  • Staff mewn cartref gofal neu ysbyty â rheolaeth dros holl benderfyniadau'ch bywyd.
  • Ddim yn cael gadael yr ysbyty ble'r ydych chi'n aros neu'r cartref gofal ble'r ydych chi'n byw.
  • Eich teulu, gofalwyr neu ffrindiau ddim yn cael dod i'ch gweld chi.
ID: 1798, adolygwyd 11/08/2022