Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Mae colli rhyddid yn ymwneud â:

  • Y ffordd y mae pobl eraill yn gofalu amdanoch chi ac yn eich trin chi
  • Y ffordd yr ydych chi'n teimlo am y ffordd y mae pobl yn gofalu amdanoch chi ac yn eich trin chi
  • Y ffordd y gall pobl sy'n gofalu amdanoch chi ac sydd yn eich trin chi eich atal chi rhag gwneud yr holl bethau yr ydych chi'n eu mwynhau.

Os ydych chi'n cael eich stopio'n barhaus rhag gwneud y pethau yr ydych chi eisiau eu gwneud yn yr ysbyty neu mewn cartref gofal, fe elwir hyn yn colli eich rhyddid, os ydych chi'n cael eich trin fel hyn, rhaid i chi yn ôl y gyfraith gael cytundeb arbennig o'r enw Awdurdodiad Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid i'ch cadw chi'n ddiogel.

ID: 1799, adolygwyd 11/08/2022