Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Pa bryd y bydd Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid yn cael eu defnyddio?

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yw'r ffordd i roi amddiffyniad i chi pan fyddwch chi'n derbyn gofal neu'n cael eich trin mewn ffyrdd sydd yn eich amddifadu chi o'ch rhyddid.

Mae Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid ar gyfer:

  • Pobl sy'n byw yng Nghymru a Lloegr,
  • Pobl sy'n 18 oed neu'n hŷn.
  • Pobl sydd ag anhwylder meddyliol megis dementia neu anabledd dysgu.
  • Pobl sy'n byw mewn cartref gofal neu sy'n aros yn yr ysbyty, nad ydynt â'r gallu i gytuno i fod yno. (Mae angen i'r bobl fod yno i dderbyn y driniaeth neu'r gofal a fydd yn eu hamddiffyn rhag niwed er eu budd hwy.)
ID: 1800, adolygwyd 11/08/2022