Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Pam ein bod ni angen Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid?

Weithiau mae'n bosibl y byddwch chi angen triniaeth neu ofal gan bobl megis meddygon, nyrsys neu weithwyr gofal ac os ydych chi'n aros mewn ysbyty neu'n byw mewn cartref gofal, dylech chi gael eich trin neu dderbyn gofal mewn ffordd sy'n golygu eich bod chi'n ddiogel ac yn rhydd i wneud y pethau yr ydych chi eisiau eu gwneud, mae pobl sy'n brin o allu angen amddiffyniad ychwanegol. Os ydych chi wedi colli'ch rhyddid rydych chi angen amddiffyniad arbennig o'r enw trefniadau diogelu, Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yw'r ffordd i roi'r amddiffyniad arbennig y mae ei angen arnoch chi.

ID: 1797, adolygwyd 11/08/2022