Trethi Busnes

Trethi Busnes

Caiff y term hwn ei adnabod hefyd fel Trethi Annomestig Cenedlaethol neu Drethi Busnes Unffurf, sef y trethi sy'n cael eu casglu ar holl eiddo annomestig. Prisiad o'r eiddo sy'n penderfynu faint yw Treth y Cyngor neu Drethi Busnes ar eiddo. Y Prisiwr Dosbarth a'r Swyddog Prisio sy'n gwneud holl brisiadau.

Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Help i Fusnesau

Gwybodaeth Presept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Gwybodaeth esboniadol i’w darparu gyda hysbysiadau galw am dalu ardrethi

 

ID: 476, adolygwyd 17/03/2023