Trethi Busnes

Trethi Busnes

Caiff y term hwn ei adnabod hefyd fel Trethi Annomestig Cenedlaethol neu Drethi Busnes Unffurf, sef y trethi sy'n cael eu casglu ar holl eiddo annomestig. Prisiad o'r eiddo sy'n penderfynu faint yw Treth y Cyngor neu Drethi Busnes ar eiddo. Y Prisiwr Dosbarth a'r Swyddog Prisio sy'n gwneud holl brisiadau.

Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Gwybodaeth Esboniadol I`w Rhoi Gyda Hysbysiadau Glaw Am Dalu Trethi

ID: 476, adolygwyd 03/11/2017