Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau yw adolygu a chraffu ar y gwasanaethau a gyflwynir gan y Cyngor.

Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad gwasanaethau a gyflwynir gan y Cyngor i'r cyhoedd.

Dyma gylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau'r Cyngor a'r adrannau o fewn y gwasanaethau hyn:

 • Priffyrdd ac Adeiladu
 • Yr Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil Posibl
 • Tai
 • Cynllunio
 • Eiddo
 • Gwasanaethau Refeniw
 • Diogelu'r Cyhoedd
 • Adfywio
 • Gwasanaethau Diwylliannol
 • Gofal Oedolion
 • Gwasanaethau Plant
 • Gwasanaethau Hamdden

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cwrdd o leiaf bum gwaith y flwyddyn. Gellir cael manylion am aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol drwy'r ddolen isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasnaethau

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau - Cylch Gorchwyl

Rhaglen Waith - Pwllgor Trosolwg a Chraffu Gwasnaethau

ID: 547, adolygwyd 20/02/2019