Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yw adolygu a chraffu ar wasanaethau sy'n cael eu cyflwyno i wella deilliannau i blant a phobl ifanc, gwasanaethau cymorth i ieuenctid a gwasanaethau eraill yn y gymuned gan gynnwys Addysg Oedolion.Bydd yn cefnogi codi safonau addysgol a deilliannaui ddysgwyr.

Dyma gylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor:

  • Canlyniadau addysgol, ym mhob cyfnod, yn enwedig Cyfnod Allweddol 4
  • Categoreiddio ysgolion
  • Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)
  • Ysgolion Unigol (trwy'r Panel Craffu Ysgolion)
  • Gwasanaethau Cynhwysiad
  • Gwasanaethau Cymorth i Ieuenctid a gwasanaethau eraill yn y gymuned
  • Dysgu, sgiliau a hyfforddi ar ôl 16 oed
  • Gwybodaeth ariannol yn ymwneud ag ysgolion a dysgu
  • Diogelu mewn Addysg

Mae gan y Pwyllgor 13 aelod a 4 aelod cyfetholedig statudol.  Bydd y Pwyllgor yn cwrdd o leiaf bum gwaith y flwyddyn a gellir cael manylion am aelodau'r pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol drwy'r ddolen isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu - Cylch Gorchwyl

Rhaglen Waith - Pwllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu   

ID: 550, adolygwyd 05/03/2019