COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trwyddedu Digwyddiadau

Beth yw Adloniant Rheoledig?

Mae adloniant rheoledig yn un o'r gweithgareddau trwyddedadwy ac mae'n cynnwys y mathau canlynol o adloniant:

  1. Perfformio drama
  2. Arddangos ffilm
  3. Digwyddiad chwaraeon dan do 
  4. Bocsio neu reslo
  5. Perfformio dawns
  6. Perfformio cerddoriaeth fyw
  7. Chwarae cerddoriaeth wedi'i recordio

Unrhyw adloniant tebyg i'r un a ddisgrifir yn 5, 6 neu 7 uchod

Os byddant yn digwydd:

  • Ym mhresenoldeb cynulleidfa gyhoeddus i’w diddanu
  • Yn arbennig i aelodau clwb cymwys, neu
  • Yn breifat ac y codir tâl gyda golwg ar wneud elw.
ID: 4823, adolygwyd 14/02/2020