Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Mae'r Tîm Trwyddedu yn gyfrifol am drwyddedu ac arolygu safleoedd carafanau gwyliau a phebyll (gwersylla) ledled y Sir.  Ar hyn o bryd mae 174 o safleoedd gwyliau trwyddedig yn Sir Benfro.  

Mae'r cyfrifoldeb am drwyddedu ac arolygu safleoedd carafanau preswyl gyda'r tîm tai ers cyflwyno Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

 

COVID  19 Gwybodaeth

 

Estyniadau i Ddeiliadaeth Dymhorol Meysydd Carafanau - Canllaw Cynllunio ar gyfer perchnogion a gweithredwyr meysydd

 

Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gael i fusnesau ar gymryd pob cam rhesymol i leihau’r risg o amlygiad i Coronafeirws ac mae’n cynnwys manylion sy’n ymwneud ag ymwelwyr sy’n aros mewn llety. 

 

ID: 1515, adolygwyd 13/08/2021