Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Amodau

Bydd y drwydded yn datgan yr amodau  y mae Cyngor Sir Penfro yn ystyried sydd eu hangen i amddiffyn y preswylwyr ar y safle. Fel arfer mae'r amodau hyn yn seiliedig ar safonau enghreifftiol a gellir eu hamrywio neu eu dileu unrhyw bryd fel y bydd amgylchiadau'n newid.  Mae'r amodau'n ymwneud â threfn y safle, rhagofalon tân, cyfleusterau ymolchi ac ati. 

Amodau ar gyfer safleoedd gwyliau i garafanau sefydlog

Amodau ar gyfer safle pebyll

Amodau ar gyfer safle gwyliau i garafanau teithiol

ID: 1519, adolygwyd 23/08/2017