Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni

Dylech ddweud wrthym ni ar unwaith os digwydd unrhyw newidiadau a all effeithio ar ddilysrwydd trwydded safle fel y gellir newid y drwydded yn unol â hynny.  Gall y newidiadau hyn gynnwys caniatâd cynllunio newydd sy'n newid y mathau o unedau neu nifer yr unedau neu newidiadau perthnasol eraill i drefn y safle h.y. ferandâu newydd, newid safle faniau ac ati.

Cais am newid amodau a atodwyd wrth drwydded(au) safleoedd carafanau/pebyll

ID: 1520, adolygwyd 08/02/2023