COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni

Dylech ddweud wrthym ni ar unwaith os digwydd unrhyw newidiadau a all effeithio ar ddilysrwydd trwydded safle fel y gellir newid y drwydded yn unol â hynny.  Gall y newidiadau hyn gynnwys caniatâd cynllunio newydd sy'n newid y mathau o unedau neu nifer yr unedau neu newidiadau perthnasol eraill i drefn y safle h.y. ferandâu newydd, newid safle faniau ac ati.

Cais am newid amodau a atodwyd wrth drwydded(au) safleoedd carafanau/pebyll

ID: 1520, adolygwyd 23/08/2017