Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Sut ydw i'n gwneud cais am drwydded safle 'pebyll'?

O dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936, ni ddylid defnyddio safle ar gyfer codi pebyll am fwy na 42 diwrnod yn ddilynol neu am fwy na 60 diwrnod mewn unrhyw 12 mis, heb drwydded.

Os ydych am ddefnyddio'ch tir fel safle pebyll am fwy na'r diwrnodau a bennwyd yna mae'n rhaid i chi wneud cais am drwydded safle.  

Mae'n debygol y bydd angen caniatâd cynllunio hefyd gan yr awdurdod cynllunio perthnasol, Cyngor Sir Penfro (01437 764551) neu Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (0845 345 7275).

ID: 1518, adolygwyd 23/08/2017