Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Trosglwyddo trwydded safle

Os yw'r safle yn mynd i gael ei werthu neu ei drosglwyddo i rywun arall neu gorff a enwir, dylech lenwi ffurflen gais trosglwyddo trwydded a'i hanfon i'r Awdurdod Trwyddedu.
 
Pan dderbynnir cais bydd trwydded newydd yn cael ei pharatoi ynghyd ag amodau cyfredol y drwydded ac fe'u hanfonir at y 'trwyddedai'.  Mae'n bosibl y gwneir archwiliad safle bryd hyn hefyd.

Trosglwyddo trwydded safle carafannau / pebyll

ID: 1521, adolygwyd 23/08/2017