Ffioedd Trwyddedau Anifeiliad - Cyngor Sir Benfro

Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Ffioedd Trwyddedau Anifeiliad

 

Lletya Anifeiliaid (yn ddilys am bob blwyddyn calendr)

(llai na 10 anifail)                                    £533.00

(llai na 30 anifail)                                    £576.00

(mwy na 30 anifail)                                  £619.00

 

Bridio Cŵn (yn ddilys am 12 mis)

(llai na 10 ci)                                          £544.00

(llai na 30 ci)                                          £615.00

(mwy na 30 ci)                                        £523.00

 

Marchogaeth Ceffylau (yn ddilys am 12 mis)

(llai na 10 ceffyl)                                     £430.00

(llai na 30 ceffyl)                                     £565.00

(mwy na 30 ceffyl)                                  £820.00

 

Siop Anifeiliaid Anwes

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £561.00

 

AGP (Anifail Gwyllt Peryglus)

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £544.00

 

Sw

Newydd – trwydded 4 blynedd                   £4,553.00

Adnewyddu – trwydded 6 blynedd              £6,019.00

ID: 3220, adolygwyd 26/03/2018