Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Ffioedd Trwyddedau Anifeiliad a Ffurflen Gais

  

Lletya Anifeiliaid (yn ddilys am bob blwyddyn calendr)

(llai na 10 anifail)                                    £546.00

(llai na 30 anifail)                                    £590.00

(mwy na 30 anifail)                                  £634.00

 

Lletya yn y Cartref (uchafswm o 6 ci)

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £505.00

 

Gofal Dydd Masnachol i Gŵn

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)          £553.00

 

Bridio Cŵn (yn ddilys am 12 mis)

(llai na 10 ci)                                          £557.00

(llai na 30 ci)                                          £630.00

(mwy na 30 ci)                                        £638.00

 

Marchogaeth Ceffylau (yn ddilys am 12 mis)

(llai na 10 ceffyl)                                     £440.00

(llai na 30 ceffyl)                                     £578.00

(mwy na 30 ceffyl)                                  £840.00

 

Siop Anifeiliaid Anwes

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £574.00

 

AGP (Anifail Gwyllt Peryglus)

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £557.00

 

Sw

Newydd – trwydded 4 blynedd                   £4,662.00

Adnewyddu – trwydded 6 blynedd              £6,163.00

 

 

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID 1-10

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID 10-30

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID 30+

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD BRIDIO CŴN 1-10

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD BRIDIO CŴN 10-30

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD BRIDIO CŴN 30+

Cynllun Gwella a Chyfoethogi

Cynllun Cymdeithasoli Cwn Bach

CAIS AM DRWYDDED I GADW SIOP ANIFEILIAID ANWES

CAIS AM DRWYDDED I REDEG SEFYDLIAD MARCHOGAETH 1-10

CAIS AM DRWYDDED I REDEG SEFYDLIAD MARCHOGAETH 10-30

CAIS AM DRWYDDED I REDEG SEFYDLIAD MARCHOGAETH 30+

CAIS AM DRWYDDED I GADW ANIFEILIAID GWYLLT PERYGLUS

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID • Gofal Dydd Masnachol i Gŵn

DEDDF SEFYDLIADAU LLETYA ANIFEILIAID 1963 – CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID Lletya yn y Cartref

ID: 3220, adolygwyd 30/05/2019