Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Ffioedd Trwyddedau Anifeiliad a Ffurflen Gais

Lletya Anifeiliaid (yn ddilys am bob blwyddyn calendr)

(Hyd at 10 o anifailiaid): £554.00

(Hyd at 30 o anifailiad): £599.00

(Mwy na 30 o anifailiad): £643.50

Taliad gais ar-lein lletya anifeiliaid

Lletya yn y Cartref (uchafswm o 6 ci)(yn ddilys am bob blwyddyn calendr) 

£512.50

Gofal Dydd Masnachol i Gŵn (yn ddilys am bob blwyddyn calendr)                 

£560.00 

Taliad gais ar-lein gofal dydd masnachol i gŵn

Bridio Cŵn (yn ddilys am 12 mis)

(Hyd at 10 o anifailiad): £565.00

(Hyd at 30 o anifailiad): £639.50

(Mwy na 30 o anifailiad): £647.50

Taliad gais ar-lein bridio cŵn

Marchogaeth Ceffylau (yn ddilys am 12 mis)

(Hyd at 10 anifailiad): £446.50

(Hyd at 30 anifailiad): £587.00

(Mwy na 30 anifailiad): £852.50

Taliad gais ar-lein marchogaeth ceffylau

Siop Anifeiliaid Anwes (yn ddilys am bob blwyddyn calendr)                  

£582.50

Taliad gais ar-lein siop anifeiliaid anwes

AGP (Anifail Gwyllt Peryglus) (yn ddilys am bob blwyddyn calendr)                  

£565.00

Taliad gais ar-lein anifail gwyllt peryglus

Sw

Newydd – trwydded 4 blynedd: £4,732.00

Adnewyddu – trwydded 6 blynedd: £6,255.00

 

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID 1-10

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID 10-30

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID 30+

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD BRIDIO CŴN 1-10

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD BRIDIO CŴN 10-30

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD BRIDIO CŴN 30+

CAIS AM DRWYDDED I GADW SIOP ANIFEILIAID ANWES

CAIS AM DRWYDDED I REDEG SEFYDLIAD MARCHOGAETH 30+

CAIS AM DRWYDDED I GADW ANIFEILIAID GWYLLT PERYGLUS

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID • Gofal Dydd Masnachol i Gŵn

DEDDF SEFYDLIADAU LLETYA ANIFEILIAID 1963 – CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID Lletya yn y Cartref

ID: 3220, adolygwyd 08/09/2022