Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Siopau Anifeiliaid Anwes

Mae cadw a rhedeg siop anifeiliaid anwes yn cael ei reoli gan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951.

I redeg busnes sy'n gwerthu anifeiliaid anwes byddwch angen trwydded gan yr awdurdod lleol. Mae hyn yn cwmpasu gwerthu anifeiliaid anwes yn fasnachol, yn cynnwys mewn siopau anifeiliaid anwes a busnesau'n gwerthu anifeiliaid ar y rhyngrwyd.

Mae'n rhaid i awdurdodau lleol ystyried y canlynol wrth drafod cais am drwydded siop anifeiliaid anwes:

  • bydd yr anifeiliaid yn cael eu cadw mewn lle addas, er enghraifft rhaid edrych ar dymheredd, gofod, golau, awyriad a glanweithdra
  • bod digon o fwyd a diod i'r anifeiliaid a rhywun yn edrych arnynt  ar adegau addas
  • nad yw unrhyw famal yn cael ei werthu'n rhy ifanc
  • bod camau'n cael eu cymryd i atal clefydau rhag lledaenu ymysg yr anifeiliaid
  • bod darpariaethau tân ac argyfwng mewn lle

Am fwy o wybodaeth: Amodau’r Drwydded a Chanllawiau I Siopau Anifeiliaid Anwes          

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn siop anifeiliaid anwes neu'n meddwl bod person yn gwerthu anifeiliaid anwes heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol  

 

 
 
 
ID: 2426, adolygwyd 08/09/2022