Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Diweddariad Sefyllfa Coronafeirws

Mae modd cysylltu â’r Tîm Iechyd Anifeiliaid trwy e-bost yn ystod oriau gwaith arferol os bydd unrhyw drwyddedeion eisiau trafod eu sefyllfa bresennol – animal.welfare@pembrokeshire.gov.uk

 

Lletywyr AnGwobrau Sefydliadau Sir Benfro

Mae'r Gwobrau - sy'n cael eu hyrwyddo gan y Tîm Iechyd a Lles Anifeiliaid yn Is adran Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Sir Penfro - yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r safleoedd trwyddedig gorau ar gyfer anifeiliaid yn y Sir.
Trwy ennill, maent i gyd yn gymwys i dderbyn ad-daliad yn ffi eu trwydded gan eu bod yn arbed costau i'r Cyngor.

"Mae sefydliad da yn isel ei risg ac mae angen llai o arolygiadau dilynol arno" esboniodd y Cynghorydd Huw George, Aelod Cabinet yr Awdurdod ar gyfer Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoleiddiol.
"Mae'r gwobrau'n annog deiliaid trwydded eraill i wella o fod yn cydymffurfio'n foddhaol a chyrraedd y safonau uchel a gyflawnwyd gan safleoedd trwyddedig gorau'r Cyngor, hefyd, maent yn cynnig gwybodaeth well i ddarpar gwsmeriaid."

Mae'r gwobrau'n cael eu hadolygu'n flynyddol ym mhob archwiliad trwyddedu.

Sylwer - Nid yw Sefydliadau Marchogaeth na Sŵau yn rhan o Gynllun Gwobrau Sefydliadau Sir Benfro.

 Sefydliadau Lletya Anifeiliaid

Name and Address

Notes

Cross Inn Cottage, Llanddewi Velfrey, Narberth, SA67 7EL  
Eithinduon, Hebron, Whitland, Carmarthen, SA34 0UD
Enillydd Gwobr
Foxcombe Cats Hotel, Manorbier, Tenby, SA70 7SL
Enillydd Gwobr
 
Berry Hill Boarding Kennels, Berry Hill Farm, Sutton, Haverfordwest, SA62 3LP
Enillydd Gwobr
Barnlake House, Burton, Milford Haven, SA73 1PA
Enillydd Gwobr
Llanstinan Home Farm, Letterston, Haverfordwest,SA62 5XD
Enillydd Gwobr
Country Boarding, Greenfields, Wooden, Nr Saundersfoot, SA69 9DY
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Clements Dale Cattery, Clement Dale, Cold Blow, Narberth,S A67 8RN
Enillydd Gwobr
Happy Hounds & Horses, 27 Douglas James Way, Haverfordwest, SA61 2TQ
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Nash Mountain Boarding, Nash Mountain Farm, Troopers Inn, Haverfordwest, SA62 4NS
Enillydd Gwobr
Mutt Cuts, 16a Waterston Ind Est, Waterston, Milford Haven, SA73 1DP
Enillydd Gwobr
Broadlane Kennels, Broadlane Cottage, Lawrenny, Kilgetty, SA68 0PS
Enillydd Gwobr
Bark Parc (Daycare), Nestas Court, London Road, Pembroke Dock,S A72 4RA
 
Enillydd Gwobr
Home from Home Pembrokeshire, Tramar, Tiers Cross, Haverfordwest, SA62 3DB
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 

 

Dogsbody Hotel, Morfa Las, 190 St Davids Road, Letterston, SA62 5ST
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Cotton's Creche, Glynderi, Clunderwen, Pembrokeshire, SA66 7NQ
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Cotton's Creche (Daycare), Sarngwm, Bethesda, Narberth, SA67 8HG
 
Enillydd Gwobr 
 

01st Class Pet Services, Wharepuna, Clay Lane, Dale Road, Hubberston, SA73 3RX

Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

 

K9 Gold Pet Services, Cross Hill House, Freystrop, Haverfordwest, SA62 4HA

 Enillydd Gwobr 

SPPOT – Supporting People & Pets through Opportunity & Training (SPPOT, A Community Interest Company), Community Centre, 1 Furzy Park, Haverfordwest, SA61 1HT 
Enillydd Gwobr
 
LLETWYR (CWN) YN Y CARTREF - Millin Brook Luxury Dog Boarding, Millin Brook, Ty Newydd, Wiston, Haverfordwest, SA62 4BE
Enillydd Gwobr 
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
CYNELAU - Millin Brook Luxury Dog Boarding, Millin Brook, Ty Newydd, Wiston, Haverfordwest, SA62 4BE
Enillydd Gwobr 
Lucy's Leads, Llwynfron, Keeston, Haverfordwest, SA62 6EH
Enillydd Gwobr 
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 
Pawz Tours, 1 Llanion Cottages, Pembroke Dock, SA72 6UG
 
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 
Starwood Kennels, Home Farm, Eglwyswrw, Crymych, SA41 3PP
 Enillydd Gwobr
Aunty Evette's pet Care, 22 Foley Way, Haverfordwest, SA61 1BX
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 
Fit Dogs Pembrokeshire, 3 Dan Yr Eglwys, New Moat, Clarbeston Road, SA63 4RG
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 
Pembrokeshire Dog Boarding, 24 Silverstream Crescent, Hubberston, Milford Haven, SA73 3NJ
Lletywr (Cŵn) yn y Carfref
Ridgecroft Kennels & Cattery, Lamphey, Pembroke, SA71 5PH
Enillydd Gwobr 
Ponderosa Pet Services, Ponderosa, Dreenhill, Dale Road, Haverfordwest, SA62 3XH
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 
Enillydd Gwobr 
Happy Paws Daycare, Old Hakin Road, Merlins Bridge Haverfordwest, SA61 1XE   
Enillydd Gwobr 
Dinky Dogs, 12 Church Terrace, Monkton, Pembroke, SA71 4UN
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 
Enillydd Gwobr 
Clwb Boarding Kennels, Cwmcych, Capel Iwan, SA38 9NA   

 

Sefydliadau Bridio Cŵn

Newob Kennels, Newbridge Farm, Crundale, Haverfordwest, SA62 4EH  
Enillydd Gwobr
 
Castellan House Kennels, Blaenffos, Boncath, SA37 0HZ  
 

Pantgwyn Bach, Tegryn, Llanfyrnach, SA35 0BQ

Enillydd Gwobr
Swmbarch Isaf, Wolfscastle, Haverfordwest, SA62 5UE  
 
Norchard Kennels, Norchard Stables, The Ridgeway, Manorbier, Tenby, SA70 8LD
Enillydd Gwobr 
Llanstinan Home Farm, Letterston, Haverfordwest, SA62 5XD
 
Enillydd Gwobr
Bridiwr Hafan
 
Cymry Gold Show Kennel, Trefangor Farmhouse, Llanddewi Velfrey, Narberth, SA67 7NY
 
Enillydd Gwobr
Grumbly Bush Farm, Yerbeston, Kilgetty, SA68 0NS
Enillydd Gwobr 
Dyffryn Mawr, Crymych, Pembrokeshire, SA41 3RR
Enillydd Gwobr 

 

Sefydliadau Marchogaeth

Penty Parc Stables, Penty Parc Mill, Clarbeston Road, Haverfordwest, SA63 4QP  
Crosswell Horse Agency, Iet Wen, Velindre, Crymych, SA41 3XF  
The Bowlings Riding School, Rudbaxton, Haverfordwest, SA62 4DB  

 Havard Stables, Trewreddig Fawr, Newport, SA42 0SR

 Preseli Pony Trekking at Ashvale Holiday & Riding Stables, Pantyrhug, Mynachlogddu, Clynderwen, SA66 7SE

 

Siopau Anifeiliaid Anwes

Pets at Home, Unit D, Springfield Retail Park, Haverfordwest, SA62 4BS
Enillydd Gwobr
Dragon Reptiles, Unit 23 St Govans Shopping Centre, Pembroke Dock, SA72 6AG
 
Coast Aquatics, Magdalene Street, Merlins Bridge, Haverfordwest, SA61 1JJ
Enillydd Gwobr
Fish Aquatics, Unit 8, 25-27 Charles Street, Milford Haven, SA73 2AA Enillydd Gwobr 
   

Sŵau

 
Folly Farm, Begelly, Kilgetty, SA68 0XA  
Manor House Wildlife & Leisure Park, St Florence, Tenby, SA70 8RJ  
Dr Beynon's Bug Farm, Lower Harglodd, St Davids, Haverfordwest, SA62 6BX  
The Secret Owl Garden, Celtic Holiday Parks, Noble Court, Redstone Road, Narberth, SA67 7ES  
The Welsh Owl Garden, Picton Castle, The Rhos, Haverfordwest, SA62 4AS  
ID: 2422, adolygwyd 21/03/2022