Trwyddedu Tacsis

Trwyddedu Hacni a Hurio Preifat

COVID-19: Gwybodaeth i drwyddedeion tacsis a cherbydau hurio preifat 

Canllawiau ar dacsis a cherbydau hurio preifat 

https://llyw.cymru/cardiau-gweithredu-mesurau-rhesymol-ar-gyfer-busnesau-sefydliadau-coronafeirws

Gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru

O 27 Gorffennaf 2020, rhaid i bawb sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys tacsis a cherbydau hurio preifat) wisgo gorchudd wyneb.  Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gorchudd tair haen. 

Er mai dim ond teithwyr sy’n gorfod o dan y gyfraith wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, hynny er mwyn lleihau’r perygl o drosglwyddo Covid-19, rydym yn cynghori gyrwyr hefyd i wisgo gorchudd. Gwyliwch fideo ar sut i wneud gorchudd wyneb 3-haen. 

COVID 19 - Cefnogi cwsmeriaid sydd wedi colli’u golwg - tacsis a minicabiau

 

Rydym ni'n cyflwyno trwyddedau ar gyfer cerbydau Hacni a cherbydau hurio preifat, yn ogystal â thrwyddedau gweithredwyr hurio preifat a thrwyddedau gyrru deuol.

Fe'ch cynghorir i ddarllen y canllawiau perthnasol i sicrhau eich bod yn medru bodloni'r gofynion cyn cyflwyno cais.

ID: 2065, adolygwyd 18/05/2022