Trwyddedu

Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu

Gellir gweld manylion Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro a Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro Hwyr a drefnwyd yn ystod y 30 diwrnod nesaf ar y ddolen isod

Cofrestr Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob 48 awr i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â manylion y rhestr TENs, cysylltwch â Trwyddedu ar 01437 764551 neu lic@pembrokeshire.gov.uk.

ID: 2597, adolygwyd 24/02/2020