Trwyddedu

Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu

Fel yr awdurdod trwyddedu, mae gennym gyfrifoldeb i gynnal cofrestri ar rai gweithgareddau trwyddedadwy.

Mae'r cofrestri hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr holl geisiadau trwydded yr ydym yn eu derbyn a'u cymeradwyo. Maent yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ac ar gael ar-lein i'r cyhoedd.

Deddf Trwyddedu 2003

Gellir gweld manylion Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro a Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro Hwyr a drefnwyd yn ystod y 28 diwrnod nesaf isod

Enw neu leoliad Ardal Côd post Rhif rhybudd Dyddiad cychwyn Dyddiad Gorffen Amser Dechrau Amser Gorffen Cyflwyno Nifer o bobl a ganiateir Cyflenwad alcohol o glwb Gwerthu wrth adwerthu alcohol Darparu adloniant rheoledig Darparu lluniaeth hwyr y nos Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Hwyr
St Davids Cathedral St Davids Anhysbys PEMBS/TEN/23/316 09/12/2023 09/12/2023 18:00 23:00 Anna Judith Leigh 350 Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
St Davids Cathedral St Davids Anhysbys PEMBS/TEN/23/315 02/12/2023 02/12/2023 10:00 19:00 Anna Judith Leigh 350 Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Steynton Farm Milford Haven SA73 2RA PEMBS/TEN/23/312 11/11/2023 11/11/2023 10:00 16:00 Joanne Davies 200 Nac Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes
Oriel Y Parc Visitor Centre & Landscape Gallery Haverfordwest SA62 6NW PEMBS/TEN/23/309 02/12/2023 02/12/2023 09:00 17:00 Amy Margaret Carter 499 Nac Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes
Reynalton Residents Association Kilgetty SA68 0PH PEMBS/TEN/23/308 02/12/2023 02/12/2023 17:00 23:00 Jacqueline Hatton-Bell, 60 Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Grain Haverfordwest SA62 6SA PEMBS/TEN/23/304 25/11/2023 25/11/2023 19:30 22:30 Ben Washbrook 70 Nac Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes
OUT Pembroke  Pembroke SA71 4NP PEMBS/TEN/23/307 11/11/2023 12/11/2023 18:00 04:00 Rachael Taylor 300 Nac Oes Oes Oes Oes Nac Oes
The Bishops Haverfordwest SA62 6SL PEMBS/TEN/23/301 09/12/2023 10/12/2023 19:00 01:00 Alexander Perkins 300 Nac Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes
The Bishops Haverfordwest SA62 6SL PEMBS/TEN/23/300 02/12/2023 03/12/2023 19:00 01:00 Alexander Perkins 300 Nac Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes
Tenby Museum & Art Gallery Tenby SA70 7BP PEMBS/TEN/23/299 25/11/2023 25/11/2023 10:00 16:00 Katie Murphy 100 Nac Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes
Yr Hen Ysgol (The Old School) Newport SA42 0XB PEMBS/TEN/23/298 18/11/2023 18/11/2023 10:00 15:00 Patricia Franis 120 Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Balfour Conservative Club Haverfordwest SA61 1BG PEMBS/TEN/23/293 25/11/2023 25/11/2023 19:00 00:00 Penelope Jones 250 Nac Oes Oes Oes Oes Nac Oes
Merlins Magic Haverfordwest SA62 4BT PEMBS/TEN/23/306 03/12/2023 03/12/2023 10:00 19:30 Sonia Murison 120 Nac Oes Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes
St Florence Village Hall Tenby SA70 8LP PEMBS/TEN/23/292 02/12/2023 02/12/2023 19:00 22:00 Michael anderson, 50 Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Saundersfoot Sailing Club Saundersfoot SA69 9HE PEMBS/TEN/23/289 18/11/2023 18/11/2023 18:00 23:00 Gabrielle Slaughter 70 Nac Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes
Church House Tenby SA70 7JG PEMBS/TEN/23/286 11/11/2023 11/11/2023 12:00 23:00 Blake Shaw 110 Nac Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes
Nolton Village Hall Haverfordwest SA62 3NW PEMBS/TEN/23/277 22/11/2023 22/11/2023 18:00 23:00 Ruth Howard 90 Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Treowen Road Pembroke Dock SA72 6NY PEMBS/TEN/23/274 18/11/2023 18/11/2023 19:00 23:59 Michael Cook 120 Nac Oes Nac Oes Oes Oes Nac Oes
Parkhouse Exhibition Centre Haverfordwest SA62 4BW PEMBS/TEN/23/266 02/12/2023 02/12/2023 18:00 00:00 Sandra Dade 400 Nac Oes Oes Nac Oes Oes Nac Oes
Hanger Unit 4, Thornton Ind Est Milford Haven Anhysbys PEMBS/TEN/23/269 02/12/2023 03/12/2023 18:00 01:00 Tracey Howard 490 Oes Oes Oes Oes Nac Oes

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â manylion y rhestr TENs, cysylltwch â Trwyddedu ar 01437 764551 neu licensing@pembrokeshire.gov.uk

Trwyddedu Tacsi

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob wythnos i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.

Trwyddedu Tacsi

 

 

 

ID: 2597, adolygwyd 23/11/2023