Trwyddedu

Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu

Fel yr awdurdod trwyddedu, mae gennym gyfrifoldeb i gynnal cofrestri ar rai gweithgareddau trwyddedadwy.

Mae'r cofrestri hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr holl geisiadau trwydded yr ydym yn eu derbyn a'u cymeradwyo. Maent yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ac ar gael ar-lein i'r cyhoedd.

 

Deddf Trwyddedu 2003

Gellir gweld manylion Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro a Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro Hwyr a drefnwyd yn ystod y 28 diwrnod nesaf isod:

 

Premesis or Location / Enw neu leoliad

Post Town /Ardal

Postcode / Côd post

Notice Number / Rhif rhybudd

Start Date / Dyddiad cychwyn

End Date / Dyddiad Gorffen

Start Time

End Time

Submitter / Cyflwyno

Permitted Number of People / Nifer o bobl a ganiateir

Club Supply Of Alcohol / Cyflenwad alcohol o glwb

Sale By Retail Of Alcohol / Gwerthu wrth adwerthu alcohol

Provision Of Regulated Entertainment / Darparu adloniant rheoledig

Provision Of Late Night Refreshment / Darparu lluniaeth hwyr y nos

Late Temporary Event Notice / Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Hwyr

Canolfan Llwynihirion Brynberian Crymych SA41 3TY PEMBS/LTEN/23/7 07/04/2023 07/04/2023 18:00 22:00 Sophie Jenkins 70 NO YES YES NO YES
Trafalgar Stores TENBY SA70 7DN PEMBS/LTEN/23/6 03/04/2023 08/04/2023 08:30 22:00 Alison Ruth Price 30 NO YES NO NO YES
Scolton Manor HAVERFORDWEST SA62 5QL PEMBS/TEN/23/42 02/04/2023 02/04/2023 10:00 16:30 Mark Evans 20 NO YES NO NO YES
Giraldus Centre Tenby SA70 7TN PEMBS/LTEN/23/5 01/04/2023 01/04/2023 18:00 23:59 Phillip Kidney 230 NO YES YES NO YES
The Reading Room Tenby SA70 7TE PEMBS/LTEN/23/8 30/03/2023 01/04/2023 19:00 00:00 Amber Maria Maytum 60 NO YES YES NO NO
Marquee At Point To Point Tenby SA70 7SG PEMBS/TEN/23/40 22/04/2023 22/04/2023 12:00 20:00 Kevin Jones 499 NO YES NO NO NO
Rhosygilwen Mansion CARDIGAN SA43 2TW PEMBS/TEN/23/36 23/04/2023 23/04/2023 00:00 01:00 Brenda Maureen Squires 150 YES YES YES YES NO
Beer Tent At Point To Point Race Course Tenby SA70 7SG PEMBS/TEN/23/30 10/04/2023 10/04/2023 11:00 22:00 Jan Mathias 250 NO YES YES NO NO
Carew Football and Cricket Club TENBY SA70 8SL PEMBS/TEN/23/29 01/04/2023 02/04/2023 15:00 02:00 Phillip Kidney 230 NO YES YES NO NO
Pennybridge Farm Pembroke SA71 5RD PEMBS/TEN/23/28 08/04/2023 08/04/2023 17:00 23:30 Sarah Lunn, 499 NO YES NO NO NO
Clarbeston Road Memorial Hall Clarbeston Road SA63 4QH PEMBS/TEN/23/24 01/04/2023 02/04/2023 19:00 01:00 Thomas Edward James Bevan 200 NO YES NO YES NO
Clarbeston Road Memorial Hall Clarbeston Road SA63 4QH PEMBS/TEN/23/21 14/04/2023 15/04/2023 18:00 00:00 Jason Slater 180 NO YES YES YES NO
Milford United Sportsmans Club MILFORD HAVEN SA73 2PE PEMBS/TEN/23/16 29/03/2023 29/03/2023 19:00 23:00 Margaret Hiscocks 110 NO YES NO NO NO
Oriel Y Parc Visitor Centre & Landscape Gallery HAVERFORDWEST SA62 6NW PEMBS/TEN/23/14 08/04/2023 08/04/2023 09:00 17:00 Amy Margaret Carter 499 NO YES YES NO NO

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob 48 awr i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â manylion y rhestr TENs, cysylltwch â Trwyddedu ar 01437 764551 neu licensing@pembrokeshire.gov.uk.

 

Trwyddedu Tacsi

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob wythnos i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.

Cofrestr Cerbyd Hacni

Cofrestr Cerbyau Hurio Preifat

Cofrestr Gyfunol Ar Gyfer Gyrwyr Cerbyd Hacnai/ Cerbyd Llog Preifat

Cofrestr Gweithredydd Cerbyd Hurio Preifat

Rhestr Ddynodedig o Gerbydau Hygyrch ar Gyfer Defnyddwyr Cadeiriau Olwyn

 

 

 

ID: 2597, adolygwyd 29/03/2023