Trwyddedu

Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu

Fel yr awdurdod trwyddedu, mae gennym gyfrifoldeb i gynnal cofrestri ar rai gweithgareddau trwyddedadwy.

Mae'r cofrestri hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr holl geisiadau trwydded yr ydym yn eu derbyn a'u cymeradwyo. Maent yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ac ar gael ar-lein i'r cyhoedd.

 

Deddf Trwyddedu 2003

Gellir gweld manylion Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro a Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro Hwyr a drefnwyd yn ystod y 28 diwrnod nesaf isod:

 

Premesis or Location / Enw neu leoliad

Post Town /Ardal

Postcode / Côd post

Notice Number / Rhif rhybudd

Start Date / Dyddiad cychwyn

End Date / Dyddiad Gorffen

Start Time

End Time

Submitter / Cyflwyno

Permitted Number of People / Nifer o bobl a ganiateir

Club Supply Of Alcohol / Cyflenwad alcohol o glwb

Sale By Retail Of Alcohol / Gwerthu wrth adwerthu alcohol

Provision Of Regulated Entertainment / Darparu adloniant rheoledig

Provision Of Late Night Refreshment / Darparu lluniaeth hwyr y nos

Late Temporary Event Notice / Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Hwyr

8 Main Street Fishguard SA65 9HH PEMBS/TEN/22/96 28/05/2022 29/05/2022 11:00 22:30 PETER KAY 250 No Yes Yes Yes No
Glebelands Sports Community Field HAVERFORDWEST   PEMBS/TEN/22/95 03/06/2022 03/06/2022 12:00 00:00 NICOLA DAVIES 250 No Yes Yes Yes No
Cosheston Playing Fields   SA72 4TT PEMBS/TEN/22/88 04/06/2022 04/06/2022 12:00 23:00 John Paul Lowdon 400 No Yes Yes No No
Bullhook Clarbeston Road SA63 4QZ PEMBS/TEN/22/85 21/05/2022 22/05/2022 12:00 02:00 Tom Bevan, 400 No Yes No No No
Fishguard Bay Yacht Club FISHGUARD SA65 9NB PEMBS/TEN/22/91 27/05/2022 30/05/2022 16:00 16:00 Amanda Lesley Griffiths 100 No Yes No No No
Cilgerran Village Hall Cilgerran   PEMBS/TEN/22/94 21/05/2022 21/05/2022 18:00 00:00 Francine Barber   No Yes No No No
Walwyns Castle Village Hall HAVERFORDWEST SA62 3DZ PEMBS/TEN/22/83 27/05/2022 27/05/2022 13:00 00:30 Francesca Glover 250 No Yes No No No
Jacks at The Longhouse PEMBROKE SA71 5LW PEMBS/TEN/22/82 29/05/2022 29/05/2022 00:30 02:00 Nigel Land 110 No Yes Yes Yes No
Point to Point Racecourse HAVERFORDWEST SA62 5UN PEMBS/TEN/22/80 04/06/2022 04/06/2022 12:00 23:00 Lucy Thomas 200 No Yes Yes No No
Car Park To Rear Of Haverhub HAVERFORDWEST   PEMBS/TEN/22/79 03/06/2022 06/06/2022 12:00 20:00 Arthur John Brooker 499 No Yes Yes No No
Oriel Y Parc Visitor Centre & Landscape Gallery HAVERFORDWEST SA62 6NW PEMBS/TEN/22/81 04/06/2022 04/06/2022 10:00 18:00 Claire Bates   No No No No No
Oriel Y Parc Visitor Centre & Landscape Gallery HAVERFORDWEST SA62 6NW PEMBS/TEN/22/81 04/06/2022 04/06/2022 10:00 18:00 Claire Bates 499 No Yes Yes No No
Monk Haven B & B HAVERFORDWEST SA62 3TH PEMBS/TEN/22/84 21/05/2022 22/05/2022 11:00 01:00 ROBERT MATHIAS 150 No Yes Yes Yes No
Parcwood NARBERTH SA67 8UB PEMBS/TEN/22/77 21/05/2022 22/05/2022 13:00 02:00 Phillip Kidney 320 No Yes Yes No No
Pantyderi Manor BONCATH SA37 0JB PEMBS/TEN/22/76 28/05/2022 29/05/2022 13:00 02:00 Phillip Kidney 250 No Yes Yes No No
Neuadd Goffa Llandudoch Cardigan SA43 3ET PEMBS/TEN/22/78 28/05/2022 28/05/2022 17:00 23:00 Emma J Williams   No Yes Yes No No
Port Clew House & Cottages PEMBROKE SA71 5LA PEMBS/TEN/22/75 21/05/2022 22/05/2022 13:00 02:00 Phillip Kidney 250 No Yes Yes No No
The Commons Car Park Pembroke SA71 4EA PEMBS/TEN/22/74 18/05/2022 18/05/2022 16:00 20:00 Phillip Kidney 150 No Yes Yes No No
Merryboro Haverfordwest SA62 4BE PEMBS/LTEN/22/20 14/05/2022 14/05/2022 12:00 02:00 Phillip Kidney 330 No Yes Yes No Yes
Porthclais Kiosk HAVERFORDWEST SA62 6RR PEMBS/TEN/22/73 28/05/2022 28/05/2022 18:00 23:00 Benjamin Elliott 50 No Yes No No No
The Globe PEMBROKE SA71 5AT PEMBS/TEN/22/71 19/05/2022 22/05/2022 11:00 02:00 Kathryn Jessie Kanauros 60 No Yes No No No
H R Warlow & Sons CLARBESTON ROAD SA63 4SD PEMBS/TEN/22/66 21/05/2022 22/05/2022 13:00 02:00 Gemma Rushton 400 No Yes Yes No No
Cosheston Playing Field Pembroke Dock   PEMBS/TEN/22/69 04/06/2022 04/06/2022 12:00 23:00 Sheena Myatt 499 No Yes Yes No No
Dewslake Farm PEMBROKE SA71 5PB PEMBS/TEN/22/68 04/06/2022 04/06/2022 10:00 22:00 Elinor Day 499 No Yes Yes Yes No
DT & CMC Harries MILFORD HAVEN SA73 3TL PEMBS/TEN/22/65 30/05/2022 04/06/2022 09:00 21:00 Celia Harries 4 No Yes No No No
Berea Stud HAVERFORDWEST SA62 6DH PEMBS/LTEN/22/17 13/05/2022 13/05/2022 12:00 22:00 Ben Dafydd Richardson 75 No Yes No No Yes
Newport Playing Fields Newport SA42 0TL PEMBS/TEN/22/64 04/06/2022 04/06/2022 12:00 22:30 Michael Mathias 250 No Yes Yes No No
Mackerel Quay MILFORD HAVEN SA73 3BN PEMBS/TEN/22/62 14/05/2022 14/05/2022 12:00 22:00 Daniel Mills   No Yes Yes No No
Mackerel Quay MILFORD HAVEN SA73 3BN PEMBS/TEN/22/61 14/05/2022 14/05/2022 12:00 22:00 Daniel Mills 499 No Yes Yes No No
Broad Haven Football Pitch HAVERFORDWEST   PEMBS/TEN/22/63 04/06/2022 04/06/2022 15:00 21:00 Kathryn Baker 300 No No Yes No No
Little Haven Retreat Haverfordwest SA62 3SJ PEMBS/TEN/22/56 13/05/2022 14/05/2022 12:00 23:00 Michael Gerald Lloyd   No Yes No No No
Cocos MILFORD HAVEN SA73 3AF PEMBS/TEN/22/51 02/06/2022 05/06/2022 11:00 23:00 James Findlay 100 No Yes Yes No No
Cocos MILFORD HAVEN SA73 3AF PEMBS/TEN/22/50 02/06/2022 05/06/2022 11:00 23:00 James Findlay 100 No Yes No No No
Scolton Manor Welcome Centre HAVERFORDWEST SA62 5QL PEMBS/TEN/22/46 13/05/2022 13/05/2022 16:00 22:00 Marty Andrews 499 No Yes No No No
Monk Haven B & B HAVERFORDWEST SA62 3TH PEMBS/TEN/22/44 14/05/2022 14/05/2022 12:00 01:00 Robert James Mathias 150 No Yes Yes Yes No
Canolfan Clydau Llanfyrnach SA35 0BE PEMBS/TEN/22/48 13/05/2022 13/05/2022 18:30 23:00 Dafydd Sion Jones   No No No No No
Ysgol Penrhyn Dewi (Dewi Campus) HAVERFORDWEST SA62 6QH PEMBS/TEN/22/42 14/05/2022 14/05/2022 11:00 17:00 Kevin Farmer 499 No Yes No No No
The Rath Milford Haven SA73 3JR PEMBS/TEN/22/41 29/05/2022 29/05/2022 14:00 19:30 Ralph Rees 60 No Yes Yes No No
Goodwick Main Street Goodwick   PEMBS/TEN/22/37 02/06/2022 05/06/2022 15:00 19:00 BRIAN MIRZA 30 No No Yes No No
Quarry, Tangiers Farm HAVERFORDWEST SA62 4BU PEMBS/TEN/22/32 14/05/2022 15/05/2022 11:00 23:00 Rhodri Thomas 100 No Yes No No No
Coronation Hall HAVERFORDWEST SA62 3RB PEMBS/TEN/22/31 21/05/2022 21/05/2022 19:30 23:30 Stephen Leonard Morrell 160 No Yes No No No

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob 48 awr i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â manylion y rhestr TENs, cysylltwch â Trwyddedu ar 01437 764551 neu licensing@pembrokeshire.gov.uk.

 

Trwyddedu Tacsi

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob wythnos i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.

Cofrestr Cerbyd Hacni

Cofrestr Cerbyau Hurio Preifat

Cofrestr Gyfunol Ar Gyfer Gyrwyr Cerbyd Hacnai/ Cerbyd Llog Preifat

Cofrestr Gweithredydd Cerbyd Hurio Preifat

Rhestr Ddynodedig o Gerbydau Hygyrch ar Gyfer Defnyddwyr Cadeiriau Olwyn

 

 

 

ID: 2597, adolygwyd 12/05/2022