Trwyddedu

Ffurflenni Cais Trwyddedu

Gellir cael pob cais trwy e-bostio licensing@pembrokeshire.gov.uk neu drwy gysylltu â'n canolfan gwasanaeth cwsmeriaid ar 01437 764551

Yn gorff cyhoeddus, ein dyletswydd yw diogelu'r arian cyhoeddus yr ydym yn ei weinyddu, ac i'r perwyl hwn gallem ddefnyddio'r wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi ar y ffurflen hon er mwyn atal a darganfod  twyll.  Gallem hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i'r dibenion hyn.   

ID: 2057, adolygwyd 14/08/2018