Trwyddedu

Hysbysiad o geisiadau

Ceisiadau am drwyddedau eiddo , tystysgrifau eiddo clwb , amrywiadau ac adolygiadau o drwyddedau presennol o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 yn cael eu rhestru isod . Bydd y rhain yn parhau i fod ceisiadau yma am y cyfnod o 28 diwrnod y gall cyflwyno sylwadau.

Trwy hyn Rhoddir rhybudd bod y ceisiadau canlynol wedi cael eu gwneud i Gyngor Sir Penfro.

Dylai unrhyw sylwadau gael eu gwneud heb fod yn hwyrach na'r dyddiad a bennir ochr yn ochr â'r cais ac at yr Uwch Swyddog Trwyddedu , Isadran Diogelu'r Cyhoedd , Neuadd y Sir , Hwlffordd . SA61 1TP neu drwy e-bost at licensing@pembrokeshire.gov.uk. Rhaid i sylwadau hynny gael eu gwneud yn ysgrifenedig yn glir yn datgan y seiliau y gwneir sylwadau sy'n berthnasol i Ddeddf Trwyddedu 2003.

Mae'n drosedd , yn fwriadol neu'n ddi-hid i wneud datganiad anwir mewn perthynas â'r cais y mae person yn agored ar gollfarn ddiannod i ddirwy.

 

 

Gate Inn, Scleddau 25/04/2019

Bombay Brasserie, Silverdale Inn, Johnston 22/05/2019

Saundersfoot Antiques and Interiors, Saundersfoot 30/05/2019

Newport Memorial Hall, Newport 21/05/2019

Harbour Inn, Solva 28/05/2019

ID: 3043, adolygwyd 16/05/2019