Uned Ewropeaidd

Cronfa Ewropaidd

Rhaglenni Ewropeaidd 2014-2020

Mae Sir Benfro yn rhan o ranbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, sy'n cwmpasu 15 ardal awdurdod lleol, wedi derbyn y lefel uchaf o gefnogaeth gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer cyfnod y rhaglen Cronfeydd Strwythurol 2014-2020. Mae hyn ar gael trwy bedair rhaglen ariannu.

Mae rhaglenni Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn cynnwys cyllid o ddwy Gronfa Strwythurol Ewropeaidd ar wahân: Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Am ragor o wybodaeth am y rhaglenni:

  • Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop 2014 - 2020
  • Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd 2014-2020
  • Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020
  • Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop 2014 - 2020

 

Cronfa Mor a Physgodfeydd Ewrop Cronfeydd Strwythurol a Buddosoddi Ewropeaidd

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

ID: 2356, adolygwyd 20/07/2023