Uned Ewropeaidd

Cronfa Pysgodfeydd Ewrop

Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd O'r Cleddau i'r Glannau

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd O'r Cleddau i'r Glannau yn gweithredu yn ardal awdurdod Sir Benfro. Prif amcan y Grŵp yw cynnal gweithgareddau dan arweiniad y gymuned er mwyn ceisio gwella cynaliadwyedd economaidd ac amgylcheddol diwydiant pysgota Sir Benfro. Byddai hefyd yn hoffi sicrhau bod llais a lles cymunedau pysgota yn cael eu deall a'u hyrwyddo. Mae'r Grŵp yn awyddus i gwrdd â phobl sy'n gysylltiedig ag unrhyw elfen o gymuned bysgota, er mwyn clywed eu barn am anghenion eu cymuned a thrwy hynny gynnig syniadau a phrosiectau y gallai'r Grŵp eu cefnogi a buddsoddi ynddynt.

 C2C Gwybodaeth a nodyn cyfarwyddyd

 

Manylion cyswllt:

Richard Joseph

Swyddog Datblygu Cymunedau Pysgota

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 1TP

Ffôn: 01437 776172  Ffôn Symudol: 07393 761340

E-bost: richard.joseph@pembrokeshire.gov.uk

               

ID: 2365, adolygwyd 24/03/2022