COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Wasanaeth Cynhwysiant

Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad yn cynnig cymorth ac arweiniad i ysgolion a theuluoedd ledled y sir. Mae'r tîm yn cynnwys pedwar athro/athrawes sy'n cwmpasu'r holl agweddau ar allgymorth ymddygiad gan gynnwys:

  • Hyfforddiant i athrawon, staff a llywodraethwyr yr ysgol
  • Cefnogi disgyblion unigol
  • Rhoi cyngor i staff yr ysgol ar systemau, gweithdrefnau a pholisïau
  • Gweithio'n agos gyda phartneriaid i gefnogi plant a phobl ifanc megis Partneriaeth Rhieni, Gwasanaeth Lles Addysg, Gwasanaeth Ieuenctid, a Gwasanaethau Plant ac ati
  • Cefnogi disgyblion i mewn ac allan o leoliadau arbenigol
  • Cefnogi cyfnod pontio disgyblion rhwng ysgolion a chyfnodau allweddol
  • Arwain ar gynlluniau Cymorth Bugeiliol
  • Monitro gwaharddiadau ac ymyriadau
  • Rhoi cyngor i ysgolion mewn perthynas ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

ID: 7930, adolygwyd 07/10/2021