Wasanaeth Cynhwysiant

Y Tîm Cymorth Cynnar - Amdanom ni

Y Tîm Cymorth Cynnar

Nod y Tîm Cymorth Cynnar yn Sir Benfro yw targedu cymorth a chefnogaeth gynnar i blant, pobl ifanc a theuluoedd gan ganolbwyntio ar sicrhau eu bod yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau cywir ar yr adeg gywir. Cynigir hyfforddiant a chymorth hefyd i ysgolion a lleoliadau eraill. Y nod yw galluogi plant i gyrraedd eu potensial, ac mae'r rhai sy'n gweithio gyda hwy wedi'u harfogi i'w helpu i gyflawni hyn. Mae'r tîm yn cynnig ystod eang o wasanaethau cymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd ar draws gwahanol lefelau o angen.

 

Cwrdd â'r Tîm Cymorth Cynnar

Claire Bullock

Arweinydd Tîm Cymorth a Chymorth Cynnar

claire.bullock@pembrokeshire.gov.uk

Emma Wilson

Athro Arbenigol ar gyfer SpLD

Emma.Wilson2@pembrokeshire.gov.uk

Sally Evans

Athro Ymgynghorol ar gyfer ASD

SallyAnn.Evans@pembrokeshire.gov.uk

Kathryn Brown

Athro Ymgynghorol ar gyfer Cynhwysiant a Lles

Kathryn.Brown@pembrokeshire.gov.uk

Helen Butland

Athro Ymgynghorol ar gyfer Anghenion Cymhleth

Helen.Butland@pembrokeshire.gov.uk 

 

Cynorthwywyr Addysgu Lleferydd ac Iaith (SALTAs)

  • Carolyn Cox
  • Mel Skyrme
  • ​​​​​​​Alonwy Howell

 

ID: 7987, adolygwyd 31/03/2023