Dysgu a Datblygu

Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP)

Mae Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy wedi'u cymeradwyo gan awdurdod y gwasanaethau cymdeithasol i gyflawni dyletswyddau penodol o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Mae ganddynt swydd unigryw mewn lleoliadau iechyd meddwl statudol, gan eu bod yn gyfrifol am asesu unigolion ag anhwylderau meddwl wrth ystyried yr angen i wneud cais am fynediad ffurfiol i ysbyty seiciatrig. Mae gan Weithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy ryddid i wneud eu penderfyniadau eu hunain, gan ddefnyddio'r holl wybodaeth sydd ar gael am unigolyn, nid y ffactorau meddygol a chlinigol yn unig. Mae hyn yn cynnwys eu hamgylchiadau cymdeithasol a diwylliannol, y risgiau posib a’r ffactorau amddiffynnol, yn ogystal â'u gwybodaeth am salwch meddwl a'r broses gyfreithiol, er mwyn ceisio dod i gasgliad cyfiawn a theg, a fydd yn cydbwyso hawliau'r claf â'i angen posibl am amddiffyniad a thriniaeth.

Mae angen i Weithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy feddwl ar eu traed ac aros yn ddigynnwrf a phwyllog wrth weithio gyda phobl sydd mewn trallod meddwl acíwt ar adeg o argyfwng. Os yw hyn yn apelio atoch, mae gan ein gweithwyr cymdeithasol gyfle i wneud cais am gyllid a chymorth i astudio ar gyfer tystysgrif ôl-raddedig Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy bob blwyddyn trwy ein panel cymwysterau.

Er mwyn darganfod mwy am ein cyfleoedd i weithwyr cymdeithasol ym maes iechyd meddwl, anfonwch e-bost at Jane Hitchings, Rheolwr Gwasanaeth, Gwasanaethau Oedolion, ar jane.hitchings@pembrokeshire.gov.uk

ID: 7664, adolygwyd 23/03/2023