Dysgu a Datblygu

Mentora

Mae mentora yn rhoi cyfle i chi, weithwyr cymdeithasol profiadol, ddatblygu eich arferion ac atgyfnerthu eich gwybodaeth mewn rôl fuddiol. Rydym yn darparu hyfforddiant sgiliau mentora penodol mewnol yn rheolaidd ac mae gan ein mentoriaid gyfle i fynychu sesiynau grŵp cyfoedion yn rheolaidd.  Mae’r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar ddatrysiadau ac yn darparu amgylchedd diogel ar eich cyfer i rannu eich profiadau mentora ac i gyfrannu at eich datblygiad personol.

'Roedd yr hyfforddiant yn llawn gwybodaeth a oedd yn egluro i mi beth sy'n gwneud mentor da. Helpodd fi i ddeall y terfynau sydd angen bod ar waith hefyd, a bod mentora yn wahanol iawn i oruchwylio. Rwyf wir wedi mwynhau bod yn fentor.'

'O ymgymryd â'r cwrs mentora a chefnogi gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso, anogwyd fi i ddilyn hyfforddiant Asesydd Ymarfer ac rwyf eisoes yn mwynhau bod yn Asesydd Ymarfer. Credaf ei bod yn ffordd dda iawn o ddatblygu eich gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol ac os yw'r gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso yn cael profiad cadarnhaol, gobeithio bydd hynny’n eu hannog hwy i ddod yn fentor rhyw ddydd.'

ID: 7468, adolygwyd 29/09/2022