Harfer Da a Cyflawniadau

Ein Tîm Gofal Canolradd newydd

Gan ddwyn ynghyd gasgliad o wasanaethau ar draws byd iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector, mae’r Tîm Gofal Canolradd newydd yn cynorthwyo pobl i fod mor annibynnol â phosibl, gan eu galluogi i fyw a heneiddio’n dda yn Sir Benfro. Mae’r tîm yn darparu mynediad cyflym, byrdymor at gymorth therapiwtig, nyrsio, cymdeithasol ac ymarferol i helpu i atal pobl rhag gorfod cael eu derbyn i’r ysbyty ac i’w galluogi i gael eu rhyddhau. Yn ystod ei chwe mis cyntaf mae’r dull mwy integredig a chydgysylltiedig hwn o weithio gyda phobl wedi bod yn llwyddiannus o ran darparu gwasanaeth arloesol o ansawdd gwell, gyda diwylliant o fod yn hyderus lle mae staff yn dysgu ac yn gweithio gyda’i gilydd.

 

ID: 7569, adolygwyd 10/03/2023