Harfer Da a Cyflawniadau

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd – menter cydweithio ddigynsail

Ym mis Hydref 2018 fe ddechreuom ni ar gam 1af prosiect cyffrous gyda nifer o bartneriaid, gan gynnwys y gwasanaethau Iechyd a Peopletoo, i gyd-ddatblygu model Cyfleoedd Dydd ehangach ar gyfer pobl hŷn a phobl ag anableddau dysgu. Roedd hwn yn canolbwyntio ar feithrin perthnasoedd agored, go iawn ag aelodau o gymunedau lleol, gan siarad am wasanaethau a’u dylunio fel cydraddolion gyda’r rhai sy’n eu defnyddio i sicrhau bod rhywbeth i bawb yn Sir Benfro. 

ID: 7568, adolygwyd 23/03/2023