Wythnos Bysgod Sir Benfro

Wythnos Bysgod Sir Benfro 2017

Unwaith eto mae gan Wythnos Bysgod Sir Benfro achlysuron sy’n digwydd ledled Sir Benfro, gyda rhywbeth i weddu i bawb o’r ifanc, i’r heb fod mor ifanc!

Pa un ai ydych yn ddilynwr bwyd profiadol neu’n benboeth dros bysgod mae digonedd o gyfleoedd bwyta allan i dynnu dŵr o’ch dannedd mewn caffis, tafarnau a thai bwyta ar hyd a lled Sir Benfro. O wleddoedd pysgod i farbeciws blasus, noeau tapas i fwydlenni blasu. Neu ewch ati i goginio drosoch eich hun gydag arddangosiadau a gweithdai llawn syniadau.

Dawnsio wedi pryd gyda cherddoriaeth leol fyw neu, i ddigoni eich chwant ac adrenalin, beth am roi cynnig ar gaiacio neu Arforgampau.

Drwy gydol yr wythnos hefyd bydd digonedd o’n gweithgareddau awyr agored hamddenol i godi blys arnoch, o deithiau tywysedig ar hyd yr arfordir, i deithiau cwch a physgota, llogi beiciau i sesiynau chwilota glan y môr. I’r genweiriwr brwd bydd cystadlaethau pysgota gyda diwrnodau blasu i ddechreuwyr a’r rhai sydd ond eisiau gwneud yn well.

Hefyd mae llawer o weithgareddau gwych i’r teulu fwynhau. Fe all plant gymryd rhan mewn archwilio traethau ac afonydd, dal crancod neu sesiynau celf a chrefft. Yn orlawn o achlysuron a gweithgareddau’n digwydd ledled y sir a digonedd nad ydynt mor hoff o bysgod hefyd, beth am ddod i fwynhau’r hwyl!

Gwyliwch am beth sy’n digwydd fel rhan o Wythnos Bysgod Sir Benfro o ddydd Sadwrn 24 Mehefin i ddydd Sul 2 Gorffennaf 2017.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ŵyl, e-bostiwch: pembsfishweek@pembrokeshire.gov.uk

Ymwelwch ag: www.pembrokeshirefishweek.co.uk

Hoffwch ni ar Weplyfr: pembrokeshirefishweek

Dilynwch ni ar Drydar: @pembsfishweek #fishweek

ID: 1422, adolygwyd 14/08/2017