Wythnos Bysgod Sir Benfro

Wythnos Bysgod Sir Benfro 2017 ychwanegwch eich achlysur

Dyddiadau ar gyfer Gŵyl Wythnos Bysgod Sir Benfro eleni yw dydd Sadwrn 24 Mehefin – dydd Sul 2 Gorffennaf 2017.

Ni fu erioed yn rhwyddach cymryd rhan, dim ond lanlwytho eich achlysur / gweithgaredd / cynnig arbennig yn uniongyrchol ar y wefan a bydd yn cael ei ychwanegu at galendr digwyddiadau’r wythnos.

Peidiwch ag anghofio cynnwys eich busnes yn yr adran rhestri busnesau’n ogystal – dim ond bonws i hyrwyddo eich busnes gyda’r holl wybodaeth berthnasol.

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, nid yw’r ŵyl yn ddim heb eich achlysuron / gweithgareddau a chynigion arbennig, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn cefnogi’r ŵyl eleni.

Os oes gennych unrhyw syniadau ar achlysuron yr hoffech eu trafod gyda’r tîm, neu os hoffech noddi, cofiwch ddod i gysylltiad!

Mae rhan enfawr o lwyddiant yr ŵyl hefyd arnoch chi a’ch cyhoeddusrwydd o’ch achlysur / gweithgaredd / cynnig arbennig – felly croeso i chi floeddio ynghylch yr hyn a wnewch, trwy bosteri, gwefan, holl gyfryngau cymdeithasol a byddwn yn cynorthwyo trwy rannu ac aildrydar i ychwanegu at y cyhoeddusrwydd. Peidiwch ag anghofio defnyddiwch yr hashnodau canlynol ar eich negeseuon cyfryngau cymdeithasol - #pembsfishweek #fishweek17 #fishweek #findyourepic.

Hoffem hefyd achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi unwaith eto am gefnogi Gŵyl Wythnos Bysgod Sir Benfro. Ni fyddai’r ŵyl yn digwydd pe na fyddech yn ymuno gyda’ch achlysur a chynigion arbennig ac ati. Felly, byddem yn hoffi dymuno pob llwyddiant i chi yng ngŵyl eleni – gobeithiwn y bydd tywydd Sir Benfro o’n plaid!!

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi eto!

Ychwanegwch eich achlysur yn: www.pembrokeshirefishweek.co.uk

ID: 1423, adolygwyd 14/08/2017