COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae eich cyngor yn gweithio
Democratiaeth yn Sir Benfro

WHO'S MY COUNCILLOR?

##ALTURL## Cynghorwyr sir

Cynghorwyr sir

Rhagor o wybodaeth am eich cynghorydd sir neu gynghorwyr sir eraill yn Sir Benfro
##ALTURL## Agendâu a chofnodion

Agendâu a chofnodion

Mynediad i bob agenda a holl gofnodion cyhoeddedig y pwyllgorau
##ALTURL## Penderfyniadau

Penderfyniadau

Edrychwch ar ba benderfyniadau a wneir, gyda mynediad at yr holl benderfyniadau cyhoeddedig a wnaed gan y cyngor, y Cabinet, ac uwch-swyddogion dirprwyedig


ID: 3036, revised 26/10/2021